45.8 F
East Orange
Wednesday, May 12, 2021

48 RCK – O! ala mwen boulvèse

1 O! ala mwen boulvèse, O! Ala mwen atriste (2 fwa) Se lè nan kèm, Kris pa pran premye plas, Tout bagay chanje pou mwen. 2 O! Poukisa li ale? O! poukisal...

47 RCK – Nanpwen pwoblèm Jezikri pa kapap rezoud

1 Nanpwen pwoblèm Jezikri pa kapap rezoud Nanpwen wòch ki twò lou poul pa woule Li te woule pa mwen, la woule pa ou tou Sèlman fèl konfyans...

46 RCK – Laza te nan mizè men li te genyen Jezi

1 Laza te nan mizè men li te genyen Jezi Nonm rich la tap rejwi menl pat konnen Jezi Nonm rich la vin mouri e Laza te...

45 RCK – Gen de joum leve sou tè sa a

1 Gen de joum leve sou tè sa a Pou bagay mwen wè kap pase Mwen santim pa ka rete sou tè a ankò Mape mande jiskilè Jezi...

44 RCK – Elkana Sèvitè Bondye

1 Elkana Sèvitè Bondye Te genyen 2 fanm kouraje Sal te renmen pi plis pase lòt la Li te toujou tris An pa te janm ka anfante Penina te chaje...

43 RCK – Bondye ka fè tout bagay

1 Bondye ka fè tout bagay Tout bagay, tout bagay Bondye ka fè tout bagay pou mwen Li se alfa, lomega Kòmansman e lafen Bondye ka fè tout bagay pou...

42 RCK – Kounyè a nap viv nan yon tan

1 Kounyè a nap viv nan yon tan Nou wè tout bagay vin chanje Labib te pale nou tan sa a E se sa ki fè nou pa...

41 RCK – Mwen konn Bondye gen yon sipriz pou mwen

1 Mwen konn Bondye gen yon sipriz pou mwen Mwen konn Bondye genyen yon plan pou mwen Si mwen fè volonte li e mwen gade pawòl li Mwen...

40 RCK – Nan tan nap viv jodia

1 Nan tan nap viv jodi a Nou wè tan an prèske rive Frèm, sèm, annou ini Annou prepare pou dènye jou Na jwenn kouwòn nan. Kè Zanmim kisa wap fè...

39 RCK – Wape mache wap kalkile

1 Wape mache wap kalkile Ou pa konnen kote ou prale Ou tankou yon moun ki fini dekouraje Figi ou sanble ou gen anpil touman Sanble yon moun ki...
error: Praise The Lord