36.5 F
East Orange
Sunday, December 5, 2021

48 RCK – O! ala mwen boulvèse

1 O! Ala mwen boulvèse, O! Ala mwen atriste (2 fwa) Se lè nan kèm, Kris pa pran premye plas, Tout bagay chanje pou mwen. 2 O! Poukisa li ale? O! Poukisal...

47 RCK – Nanpwen pwoblèm Jezikri pa kapab rezoud

1 Nanpwen pwoblèm Jezikri pa kapab rezoud Nanpwen wòch ki twò lou poul pa woule Li te woule pa mwen, la woule pa ou tou Sèlman fèl konfyans...

46 RCK – Laza te nan mizè men li te genyen Jezi

1 Laza te nan mizè men li te genyen Jezi Nonm rich la tap rejwi menl pat konnen Jezi Nonm rich la vin mouri e Laza te...

45 RCK – Gen de jou m leve sou tè sa a

1 Gen de jou m leve sou tè sa a Pou bagay mwen wè kap pase Mwen santim pa ka rete sou tè a ankò Mape mande jiskilè...

44 RCK – Elkana sèvitè Bondye

1 Elkana sèvitè Bondye Te genyen 2 fanm kouraje Sal te renmen pi plis pase lòt la Li te toujou tris A'n pa te janm ka anfante Penina te chaje...

43 RCK – Bondye ka fè tout bagay

1 Bondye ka fè tout bagay Tout bagay, tout bagay Bondye ka fè tout bagay pou mwen Li se alfa, lomega Kòmansman e lafen Bondye ka fè tout bagay pou...

42 RCK – Kounyè a nap viv nan yon tan

1 Kounyè a nap viv nan yon tan Nou wè tout bagay vin chanje Labib te pale nou tan sa a E se sa ki fè nou pa...

41 RCK – Mwen konn Bondye gen yon sipriz pou mwen

1 Mwen konn Bondye gen yon sipriz pou mwen Mwen konn Bondye genyen yon plan pou mwen Si mwen fè volonte li e mwen gade pawòl li Mwen...

40 RCK – Nan tan nap viv jodia

1 Nan tan nap viv jodi a Nou wè tan an prèske rive Frèm, sèm, annou ini Annou prepare pou dènye jou Na jwenn kouwòn nan. Kè Zanmim kisa wap fè...

39 RCK – Wape mache wap kalkile

1 Wape mache wap kalkile Ou pa konnen kote ou prale Ou tankou yon moun ki fini dekouraje Figi ou sanble ou gen anpil touman Sanble yon moun ki...

Peter Val

Haitianview is a website that focuses primarily on spreading the gospel around the world & at the same time bringing people closer to God, our Lord and Savior Jesus-Christ. My goal is to preach the gospel around the world, according to Jesus, the son of God: Go into all the world and preach the gospel to all creation. (Mark 16:15) If you believe that Jesus tell us to go to all corner of the creation, please sing with me.
error: Praise The Lord