65 HCK – Kèlkeswa moun nan ki tande pawòl mwen

0
7600

1

Kèlkeswa moun nan ki tande pawòl mwen (2 fwa)

Men ki pa swiv yo (2 fwa)

Li sanble ak yon nonm ki san konprann

Ki bati kay li bò ravin.

Epi lapli tonbe, ravin yo debòde,

Van yo soufle, soufle, van yo soufle,

Yo dechennen kont kay sa a,

Dechennen kont kay la

E li tonbe! Li tonbe! E li tonbe plat atè.

2

Kèlkeswa moun nan ki tande pawòl mwen (2 fwa)

Ki swiv yo byen (2 fwa)

Li sanble ak yon moun ki byen saj

Ki bati kay li sou wòch.

Epi lapli tonbe, ravin yo debòde,

Van yo soufle, soufle, van yo soufle,

Yo dechennen kont kay sa a,

Dechennen kont kay la.

Li pa tonbe! Li pa tonbe!

Paske fondasyon li sou yon wòch!

Paske fondasyon li sou wòch

(sou yon wòch).