42 MJK – Gen yon non mwen renmen chante

0
4412

1

Gen yon non mwen renmen chante,

Se yon non mwen p-ap janm bliye,

Paske se pa li mwen sove,

Se presye non de Jezi.

O, wi, mwen renmen Jezi (3 fwa)

Paske Li renmen-m avan.

2

Bwa Kalvè mwen p-ap janm bliye,

Se la Li mouri pou sove

Tout pechè ki vle vi-n lave

Nan san Li ki koule la.

3

Pawòl Bon-Dye m-ape sere

Nan kè mwen pou mwen pa peche

Kont Jézi ki te vle sove

Nou, lè Li mouri pou nou.