17 GAK – Lèw anba nyaj ak tanpèt yo

0
2526

1

Lèw anba nyaj ak tanpèt yo,

Chan e souri yo ale;

Genyen yon moun ki renmen ou

Menm lè lannwit la twò long.

Gen yonn ankò pou ede ou,

Gen yonn ki ka reponn ou,

Gen yonn ki wè tout sò ou yo,

Gen yonn ki konnen sa.

Li konnen sa. (2 fwa)

Tout tantasyon ak doulè yo,

Se Jezi k sèl espwa.

2

Lè plezi tè sa a disparèt,

Jounen ak lannwit sanble.

Pou ou, nanpwen anyen ankò

Menm kouraj, nanpwen ankò.

Ou panse pa genyen espwa

Men gen yon moun pou edew,

Se li menm ki va pran swen ou

Li konnen bezwen ou.

3

Kite Sovè a pran swen ou

Prese chache prezans li.

Li bay lapè, konsolasyon,

Li fè tout dout yo ale;

Li chanje vi ou konplètman

Syèl la va louvri pou ou,

Se Jezi ki va pran swen ou

Paske li konnen sa.