7 VRK – Pi bon zanmi mwen genyen se Jezi

0
6318

1

Pi bon zanmi mwen genyen se Jezi,

Li avèk mwen kotem pase;

Se li menm mwen rakonte tout afèm

Li toujou banm konsèy.

Pa gen yon lòt ki renmenm kon li,

Li konnen tou sa ki nan kèm;

Pi bon zanmi mwen genyen se Jezi

Pa gen yon lòt kon li.

2

Lemonn kwè yo ka separem ak Kris,

Yo pa kapab, yo pa kapab;

Paske alyans la te fèt ak san li

Yo pa kapab krazel.

3

Mwen jwenn nan Jezi

Tout sam tap chache:

Lapè, lajwa, e lasante.

E Jezi ban mwen lavi etènèl

Sa m pat kapab achte.

4

Jezi bezwen lòt moun pou zanmi li

Lap rele ou, lap rele ou

Si ou reponn li la resevwa ou

E li va sove ou.