7 VRK – Pi bon zanmi mwen genyen se Jezi

0
5554

Pi Bon Zanmi Mwen Genyen

 

1

Pi bon zanmi mwen genyen se Jezi

Li avèk mwen kotem pase

Se li menm m rakonte tout afèm

E li banm toujou konsèy.

Pa gen yon lòt ki renmenm kon li

Li konnen tout sa ki nan kèm

Pi bon zanmi mwen m genyen se Jezi

Pa gen yon lòt kon li.

2

Le monn kwè yo ka separem ak Kris

Yo pa kapap, yo pa kapap

Paske alyans la te fèt ak san li

Yo pa kapap krazel.

3

Mwen jwenn nan Jezi tout sam tap chache

La pè, la jwa, menm la sante

E Jezi ban mwen vi etènèl

Sa-m pat kapap achtel.

4

Jezi bezwen lòt moun pou zanmil

Lap rele ou, lap rele ou

Si ou reponn li la resevwa ou

El va sove nanm ou.