59 RNK – Jezi se ou menm ki sovè a

0
5237

1

Jezi se ou menm ki sovè a,

San ou menm mwen pa genyen lavi (3 fwa)

 Refren

Yo panse fè mwen mal,

Mal chanje anbyen.

Se pou glwa Bondye manifeste.

 2

Yo prann, lagem nan sitèn nan,

Poum pèdi lavi materyèl mwen;

Jezi ki konn sa li pral fè,

Mwen kouri lage mwen nan bra li.

 3

Malgre mwen nan bouch delivrans mwen;

Satan vi-n poul lagem nan lemonn

Jezi ki ranpli ak tout fòs li

Mwen kouri lage mwen nan bra li.

 4

Jezi, menm nan mitan brigan yo

Tou sa mwen fè yo leve kont mwen,

Si ou pa vire je gade mwen,

Brigan yo ta lagem nan lemonn.

 5

Malgre mwen nan bouch delivrans mwen,

Madanm Potifa vi-n pou jetem;

Madanm Potifa kenbe rad mwen,

Mwen kouri lage vès mwen ba li.