20 CBK – Jezi ak disip yo te nan yon kannòt

0
3016

1

Jezi ak disip yo te nan yon kannòt

Yo tap travèse lak la

Menm lè a yon gwo van te pran soufle

Disip yo te pran rele.

Jezi, Jezi, tanpri pa kite nou mouri

Jezi, Jezi, sove nou souple nap peri

Jezi leve, pale ak van ak lanmè

La menm, tout bagay ranje

Tout vag lanmè te poze

Paske Jezi te pale.

Pa gen pwoblèm ki ka kanpe devanl

Paske li se kle tout pòt ki bloke

Li gen solisyon pwoblèm paw la

Alò aji fwaw epi sèlman kriye.

Jezi, Jezi, Jezi, Jezi, Jezi, Jezi,

Jezi, Jezi, Jezi, Jezi.