11 RCK – Si lavim te depann de lèzòm sou latè

0
2797

1

Si lavim te depann de lèzòm sou latè

Gen de lè mwen leve mwen pa ta viv ankò

Glwaradye lavi mwen depann de Jezi

Li konnen lèm fè byen, lèm fè mal.

Soupim yo koutem chè, yo soti avèk dlo

Mwen santi mwen manke yon sekou

Se sekou Seyè mwen, se sekou Jezikri

Map mande poul ban mwen sekou li.

2

Gen de lè mwen rete,

Mwen kriye nan kè mwen

Men sak fèm pa kriye bay zanmi

Lèm kriye bay zanmi yo metem nan lari

Jezi sèl pap metem nan lari.

3

Lè nou va nan syèl la, bò kote Jezi ye

Pou toujou avèk li m va mache,

Avèk li m va chita, bò kotel ma kouche

Avèk li m va chante pou toujou.