1 CSK – Mwen vle pale

0
3173

1

Mwen vle pale

Mwen vle chante

Mwen vle leve vwa mwen

Pou yo tande

Se li ki Wa

Nan tout syèl la

Se nan li menm

Sèlman nou ka sove.

Jezi, Jezi, Jezi

Mwen lagem nan bra ou;

Jezi, Jezi, Jezi

Mwen koubem devan ou.

Jezi, Jezi, Jezi

Fèm santi prezans ou;

Jezi, Jezi, Jezi

Se ou map louwe.

2

Pwoblèm te mèt

Monte byen wo

Yo mèt anvi neyem

Kon yon gwo dlo

Mwen pap kouri

Mwen pap kache

Se nan ou sèlman

Mwen bezwen rete.

Chant du groupe Alabanza