92 ORK – Mwen va rantre nan tanp la

0
2455

Le Chrétien En Quête De Réconfort

1

Mwen va rantre nan tanp la

Ak aksyon degras nan kèm

Mwen va rantre nan tanp la ak louwanj

Mwen va di sa se jou Seyè

Sovè mwen te kreye

Mwen va rejwi paskel te fèm kontan,

Kris te fèm kontan (2 fwa)

Mwen va rejwi paskel te fèm kontan.