81 MJK – Sa sa fè si wout la move

0
2886

1

Sa sa fè si wout la move?

Menm si gen move pa?

Li konnen byen tou sa-m ka fè,

Papa-m ranje-l konsa.

Map chante nan solèy, nan fè nwa,

Nenpòt sak rive ma kontan,

Fò-m chante, mwen pa kapab rete,

Papa-m ranje-l konsa.

2

Sikonstans yo kapab chanje,

Sa pa fè mwen anyen,

Dèske se konsa Li chwazi,

Plan Papa-m bon pou mwen.

3

Li te deja pase wout sa,

Map suiv Li pa-za-pa,

Mwen gen konfyans ke le Senyè,

Ap mennen-m nan syèl la.

4

Sèlman limyè a rejwisans,

Ap tann mwen a la fen,

Donk, mwen pa pè yon ti soufrans,

Papa-m ranje li byen.