81 MJK – Sa sa fè si wout la move

0
14718

1

Sa sa fè si wout la move?

Menm si gen move pa?

Li konnen byen tou sam ka fè,

Papam ranjel konsa.

Map chante nan solèy, nan fènwa,

Nenpòt sak rive ma kontan,

Fòm chante, mwen pa kapab rete,

Papam ranjel konsa.

2

Sikonstans yo kapab chanje,

Sa pa fè mwen anyen,

Depi se konsa Li chwazi,

Plan Papam bon pou mwen.

3

Li te deja pase wout sa a,

Map swiv Li pazapa,

Mwen gen konfyans Jezi Senyèm,

Ap mennenm nan syèl la.

4

Sèlman limyè ak rejwisans,

Ap tann mwen alafen,

Donk mwen pa pè yon ti soufrans,

Papam ranje li byen.