8 VRK – Nou regrèt, fòk nou separe

0
1889

1

Nou regrèt, fòk nou separe,

Alèkile nap prepare

Pou nou anbrase e pou nou ale

Lapè, orevwa!

2

Nan men Bonye ki pap kaba,

Se li menm kap gide nou pazapa

Epi nou ka jwi pwoteksyon sa a,

Lapè, orevwa!

3

Gwo delivrans nap resevwa

Avèk lanmou li e pisans lafwa

Kounyè a nou pral nan gran travay la

Lapè, orevwa!

4

Kouraj, kouraj, kenbe lafwa,

Si nou pa ka ret ansanm isiba

Se pou nou fidèl jouk nou nan laglwa,

Lapè, orevwa!