53 HCK – Lè mwen ouvri pòt kè mwen bay Jezi

0
7285

1

Lè mwen ouvri pòt kè mwen bay Jezi

Li ban mwen yon jwa mèvèye,

Se yon jwa ki va dire tout tan.

Se Jezi ki ban mwen jwa sa a.

Andedan kè mwen

Lanmou Jezi ape chante,

Andedan kè mwen

Lapè ak lajwa ap renye;

Andedan kè mwen

Lesperans ban mwen kè poze;

Lajwa, lanmou, lesperans

Andedan kè mwen.

2

Li ban mwen yon kalite lapè

Kap fèm sipòte tout detrès,

Akoz mizèrikòd enfinil

Ma jwi lanmou li jouk nan syèl.

3

Li ban mwen yon esperans pafèt,

E yon jou ma wè figi li,

Map fè kè mwen rejwi nan Jezi

Ak lajwa, lesperans, lapè.