49 MJK – Lakwa kanpe solid

0
810

1

Lakwa kanpe solid,

Alelouya! Alelouya!

Dekouraje? jamè!

Alelouya! Alelouya!

Tout van lanfè soufle,

Lemonn la pou twonpe,

Men lakwa rete solid,

Alelouya pou lakwa!

Alelouya! Alelouya!

Alelouya pou lakwa!

Alelouya! Alelouya!

Li sove sak gen lafwa.

2

Se toujou kwa Jezi,

Alelouya! Alelouya!

Li pote laviktwa

Alelouya! Alelouya!

Lakwa montre gras li,

Nan Kris, Pitit Bondye,

Ki te mouri pou sove nou,

Alelouya pou lakwa!

3

Jezi te peye dèt peche,

Alelouya! Alelouya!

Li pote peche nou,

Alelouya! Alelouya!

Se pou lakwa nou chante,

Kris se ofrann pou nou,

Kris Wa nou an vivan,

Alelouya pou lakwa!