24 RCK – Satan ap vire won nan kat kwen latè

0
2823

1

Satan ap vire won nan kat kwen latè

Lap mennen kanpay li, lè a pre rive

Tou sa ki pa dwat yo, li mete men sou yo

Kretyen yo pwoteje.

Gade monchè pa manyenm tande

Ou gen lè pa wè mwen gen yon so sou mwen

Gade monchè pa manyenm tande

Ou gen lè pa wèm sove.

2

Li antre nan legliz li fè moun dòmi

Li bouche zòrèy yo pou yo pa tande mesaj

Lè yo prale dòmi yo pa sonje priye

Li pote viktwa sou yo.

3

Gen anpil jenn gason andedan legliz

Avèk anpil jenn fi ki pa konn valè yo

Lè yo fiyanse se tankou yo plase

Yo pa gen krent pou Bondye.