55 F
East Orange
Thursday, December 2, 2021

94 ORK – Mwen te gen tan pèdi

0
Le Chrétien En Quête De Réconfort 1 Mwen te gen tan pèdi Bondye ban mwen lavi Mwen pat menm yon voryen Bondye fèm moun debyen Lavim te tèlman tchak Men Bondye...

93 ORK – Mwen gen jwa kòm yon rivyè

Le Chrétien En Quête De Réconfort 1 Mwen gen jwa kòm yon rivyè Jwa kòm yon rivyè Mwen gen jwa kòm yon rivyè Nan nanm mwen. (2 fwa) (Mwen gen...

92 ORK – Mwen va rantre nan tanp la

Le Chrétien En Quête De Réconfort 1 Mwen va rantre nan tanp la Ak aksyon degras nan kèm Mwen va rantre nan tanp la ak louwanj Mwen va di...

91 ORK – Kris te vide diven avèk lwil

Le Chrétien En Quête De Réconfort 1 Kris te vide diven avèk lwil Se sa ki restore nanm mwen Mwen tap soufri prèt pou mouri Sou wout Jeriko Kris te...

90 ORK – Paske li renmenm se sak fèm renmenl

Le Chrétien En Quête De Réconfort 1 Paske li renmenm se sak fèm renmenl Li vin pi dous chak jou nan lavi mwen Mwen pat anyen lèl te...

89 ORK – Map sèvi ou paskem renmen ou

Le Chrétien En Quête De Réconfort 1 Map sèvi ou paskem renmen ou Se ou ki ban mwen lavi. Mwen pat anyen avanw te jwenn mwen Se ou ki...

88 ORK – Mèsi Kris

Le Chrétien En Quête De Réconfort 1 Mèsi Kris (2 fwa) Ou toujou panse ak mwen. (2 liy, 2 fwa) Anpil benediksyon tonbe sou mwen Benediksyon kouvrim latètopye Senyè, map...

87 ORK – Ba li glwa

Le Chrétien En Quête De Réconfort 1 Ba li glwa (2 fwa) Ba li glwa nan maten Ba li glwa a midi Ba li glwa Bal glwa lè solèy kouche. Chante...

86 ORK – Bib sa a se lim renmen

Le Chrétien En Quête De Réconfort 1 Bib sa a se lim renmen Map kanpe sou pawòl Bondye (2 fwa) Map kanpe (3 fwa) Map kanpe (3 fwa) Bib sa...

85 ORK – Lapli a pral tonbe

Le Chrétien En Quête De Réconfort 1 Lapli a pral tonbe Se poun koute vwa Bondye Li di tout moun ki swaf Pran dlo a pou bwè Mwen pral vide...

Peter Val

Haitianview is a website that focuses primarily on spreading the gospel around the world & at the same time bringing people closer to God, our Lord and Savior Jesus-Christ. My goal is to preach the gospel around the world, according to Jesus, the son of God: Go into all the world and preach the gospel to all creation. (Mark 16:15) If you believe that Jesus tell us to go to all corner of the creation, please sing with me.
error: Praise The Lord