53.4 F
East Orange
Wednesday, May 12, 2021

94 ORK – Mwen te gen tan pèdi

0
Le Chrétien En Quête De Réconfort 1 Mwen te gen tan pèdi Bondye ban mwen lavi Mwen pat menm yon voryen Bondye fèm moun debyen Lavim te tèlman tchak Men Bondye...

93 ORK – Mwen gen jwa kòm yon rivyè

Le Chrétien En Quête De Réconfort 1 Mwen gen jwa kòm yon rivyè Jwa kòm yon rivyè Mwen gen jwa kòm yon rivyè Nan nanm mwen. (2 fwa) (Mwen gen...

92 ORK – Mwen va rantre nan tanp la

Le Chrétien En Quête De Réconfort 1 Mwen va rantre nan tanp la Ak aksyon degras nan kèm Mwen va rantre nan tanp la ak louwanj Mwen va di...

91 ORK – Kris te vide diven avèk lwil

Le Chrétien En Quête De Réconfort 1 Kris te vide diven avèk lwil Se sa ki restore nanm mwen Mwen tap soufri prèt pou mouri Sou wout Jeriko Kris te...

90 ORK – Paske li renmenm se sak fèm renmenl

Le Chrétien En Quête De Réconfort 1 Paske li renmenm se sak fèm renmenl Li vin pi dous chak jou nan lavi mwen Mwen pat anyen lèl te...

89 ORK – Map sèvi ou paskem renmen ou

Le Chrétien En Quête De Réconfort 1 Map sèvi ou paskem renmen ou Se ou ki ban mwen lavi. Mwen pat anyen avanw te jwenn mwen Se ou ki...

88 ORK – Mèsi Kris

Le Chrétien En Quête De Réconfort 1 Mèsi Kris (2 fwa) Ou toujou panse ak mwen. (2 liy, 2 fwa) Anpil benediksyon tonbe sou mwen Benediksyon kouvrim latètopye Senyè, map...

87 ORK – Ba li glwa

Le Chrétien En Quête De Réconfort 1 Ba li glwa (2 fwa) Ba li glwa nan maten Ba li glwa a midi Ba li glwa Bal glwa lè solèy kouche. Chante...

86 ORK – Bib sa a se lim renmen

Le Chrétien En Quête De Réconfort 1 Bib sa a se lim renmen Map kanpe sou pawòl Bondye (2 fwa) Map kanpe (3 fwa) Map kanpe (3 fwa) Bib sa...

85 ORK – Lapli a pral tonbe

Le Chrétien En Quête De Réconfort 1 Lapli a pral tonbe Se poun koute vwa Bondye Li di tout moun ki swaf Pran dlo a pou bwè Mwen pral vide...
error: Praise The Lord