45.8 F
East Orange
Wednesday, May 12, 2021

6 CBF – Oh quelle merveilleuse grâce

1 Oh quelle merveilleuse grâce! Mon Seigneur guide toujours mes pas Et quand je marche sur ses traces Je suis vainqueur de tous les combats. Refrain Que d’exploits je ferai...

38 CBK – Ala gwo mèvèy nou pral fè

1 Ala gwo mèvèy nou pral fè Lè Seyè a bò kote nou Anyen pa kapap fè nou pè Lè Seyè a konbat pou nou Okenn lénmi pap reziste Devan...

37 CBK – Bondye, Bondye, je nou sou ou

1 Bondye, Bondye, je nou sou ou Nan ou nou jwenn fòs ak sekou Se ou menm ki tout pwoteksyon nou se ou menm kape veye sou nou Nou...

36 CBK – Se wayòm Bondye pou nou ape chache

1 Se wayòm Bondye pou nou ape chache Se li pou nou mete an premye Nou dwe viv jan Bondye mande Mete konfyans nan li, Kite li dirije lavi...

35 CBK – Kèk fwa map soufri

1 Kèk fwa map soufri M sou wout poum mouri Mwen ta menm vle di Bondye bliye mwen Tout bagay vin dwòl Bondye pran kontwòl Wi li di mwen: gras mwen...

34 CBK – Gras mwen sifi pou ou

Kè Gras mwen sifi pou ou (3 fwa) Pisans mwen akonpli nan feblès ou. (repriz) 1 An twa fwa mwen priye Pou Bondye geri mwen, Chak fwa li reponn mwen Favèm...

33 CBK – Bondye domine sou tout sa ki egziste

1 Bondye domine sou tout sa ki egziste Anyen pa ka chape devan li Anpil fwa nou menm Konprann Bondye ap dòmi Epi se lè sa a li pral...

32 CBK – Gade yon Bondye nap sèvi

Kè Gade yon Bondye nap sèvi Gade yon Bondye nap louwe Li se Wa tout wa sou latè Li se Chèf tout chèf sou latè Bondye kontwole tout bagay....

31 CBK – Bondye ala ou gran

1 Bondye ala ou gran Bondye wi ou pisan Bondye la ak nou Lape gide nou Bondye nou renmen ou. (bis) 2 Bondye gen tout pouvwa Bondye merite glwa Bondye la ak nou Lape...

30 CBK – Bondye la ak nou

1 Bondye la ak nou Lap veye sou nou (2 fwa) Wi Bondye se bèje nou Nan li nou asire Wi Bondye se defans nou Se li kap kòmande. 2 Bondye la...
error: Praise The Lord