35.6 F
East Orange
Sunday, December 5, 2021

15 VRK – Lè ou konte moun ki pou Jezi

1 Lè ou konte moun ki pou Jezi Kontem ladann, Nan moun ki konfye nan pawòl li, Kontem ladann. Kè Kontem pami pitit ki pou Wa syèl la Kontem tankou sèvitè...

14 VRK – Nan Kris e nan Kris sèl na jwenn vrè lavi

1 Nan Kris e nan Kris sèl na jwenn vrè lavi Se grasa li vye nati a mouri, Li rachte mwen nèt, kò, nanm, ak lespri mwen Se...

13 VRK – Mwen te vin jwenn Jezi byen fatige

1 Mwen te vin jwenn Jezi byen fatige, Jezi ban mwen repo (bis) Alèkile kè mwen vini byen ge, Jezi ban mwen repo. Kè Jezi se sèl Sovèm, Li padone pechem. Li...

12 VRK – Pitit byenneme nan Jezi

1 Pitit byenneme nan Jezi, Mèvèye pawòl lagras; Nan pitit li papa a wè nou Grasa Kris li ban nou plas. Kè Alèkile nou se pitit Bondye E sa nou va...

11 VRK – Mwen se temwen Jezikri

1 Mwen se temwen Jezikri Map obeyi li Lemonn pa ka bay lavi Se sèl Jezikri. Mwen vle konsakre lavim Poum fè sèvis li Tout byen m gen sou latè Se pou...

10 VRK – Senyè Bondye, mwen sezi nan prezans ou

1 Senyè Bondye, mwen sezi nan prezans ou Lèm wè monn sa a Se men ouk te kreyel, Zetwal yo la, mwen tande loraj gwonde; Se pisans ou tout...

9 VRK – Lè map vini pèsonn pap janm konnen

1 Lè map vini pèsonn pap janm konnen (bis) Pa menm zanj nan syèl Pap konnen gran jou sa a (bis, 2 liy) (bis, 3 liy) Kè Kenbe mwen banm...

8 VRK – Nou regrèt, fòk nou separe

1 Nou regrèt, fòk nou separe, Alèkile nap prepare Pou nou anbrase e pou nou ale Lapè, orevwa! 2 Nan men Bonye ki pap kaba, Se li menm kap gide nou...

7 VRK – Pi bon zanmi mwen genyen se Jezi

1 Pi bon zanmi mwen genyen se Jezi, Li avèk mwen kotem pase; Se li menm mwen rakonte tout afèm Li toujou banm konsèy. Kè Pa gen yon lòt ki...

6 VRK – Lemonn se pa lakay mwen

1 Lemonn se pa lakay mwen, Nan syèl mwen prale; Trezò mwen ak kè mwen, Anwo, yo tout fikse. Mwen tande zanj yo Kap rele mwen ale la, E mwen pa...

Peter Val

Haitianview is a website that focuses primarily on spreading the gospel around the world & at the same time bringing people closer to God, our Lord and Savior Jesus-Christ. My goal is to preach the gospel around the world, according to Jesus, the son of God: Go into all the world and preach the gospel to all creation. (Mark 16:15) If you believe that Jesus tell us to go to all corner of the creation, please sing with me.
error: Praise The Lord