55.5 F
East Orange
Thursday, December 2, 2021

91 EEK – Ala m pa gen lajan poum ba ou

1 Ala m pa gen lajan poum ba ou Ma priye avè ou, ma priye avè ou Ma priye avè ou frè mwen Ma priye avè ou Ala m...

90 EEK – Map priye pou wayòm satan kraze

1 Map priye pou wayòm satan kraze Map jene pou wayòm satan kraze Pandan m tap priye m tande yon vwa Ki di: satan wayòm ou a kraze.

89 EEK – Sim te ka touche ke wòb Senyè mwen

1 Sim te ka touche ke wòb Senyè mwen Mwen ta di Senyè pechem yo efase (2 liy, 2 fwa) Kòd ki marem nan, kòd ki marem...

88 EEK – Lè map monte sou montay la

1 Lè map monte sou montay la (2 liy) Mwen wè falèz agoch adwat O Senyè! Kenbem pifò (2 fwa) Si pyem chape m tonbe anba O Senyè! M...

87 EEK – Lonje menw touche Senyè a

0
1 Lonje menw touche Senyè a Pandan lap pase Wa lonje menw touche Senyè a Pandan lap pase.

86 EEK – Kitem touche, kitem touche Jezi

0
1 Kitem touche, kitem touche Jezi Kitem touchel lè lap pase la a E lèm va lonje menm bay lòt yo Yo va konnen, yo va viv, yo...

85 EEK – Poukiw pa lage ou

0
1 Poukiw pa lage ou Nan men Senyè a kitel Fè sal vle avèk ou? (4 fwa)

84 EEK – Lèm sonje kotem te ye

0
1 Lèm sonje kotem te ye Mwen leve menm anlè poum adore (2 liy, 2 fwa) Lèm sonje kotem te ye Mwen leve menm anlè poum Adore ou, Jezi. Adore ou,...

83 EEK – Mare nou ansanm

0
1 Mare nou ansanm O, mare nou ansanm Ak kòd ki pa ka kase. (2 liy, 2 fwa) Si se kòd lachè ki mare nou Kòd la va kase...

82 EEK – Alo Alo Alo Chè Senyè

0
1 Alo Alo Alo Chè Senyè (3 fwa) Ou pa wèm santim angaje? Siw wèm ap kriye, se pwoblèm Mwen genyen (3 fwa) Ou pa wèm santim angaje?

Peter Val

Haitianview is a website that focuses primarily on spreading the gospel around the world & at the same time bringing people closer to God, our Lord and Savior Jesus-Christ. My goal is to preach the gospel around the world, according to Jesus, the son of God: Go into all the world and preach the gospel to all creation. (Mark 16:15) If you believe that Jesus tell us to go to all corner of the creation, please sing with me.
error: Praise The Lord