55 F
East Orange
Thursday, December 2, 2021

80 CDKK – Li Labib ou, priye chak jou

0
1 Li Labib ou, priye chak jou, Priye chak jou (2 fwa) Li Labib ou, priye chak jou E ou va grandi; Wi ou va grandi, (2 fwa) Li Labib...

79 CDKK – Li la Bib ou, priye chak jou

0
1 Li la Bib ou, priye chak jou, Priye chak jou, (2 fwa) Li la Bib ou, priye chak jou, E ou va grandi; Wi, ou va grandi, (2...

78 CDKK – Mwen te deside

0
1 Mwen te deside Poum swiv Lesenyè, (2 liy, 3 fwa) Mwen pap tounen. (2 fwa) 2 Lemonn dèyè dom, Lakwa devan jem, (2 liy, 3 fwa) Mwen pap tounen. (2...

77 CDKK – Byen lwen lòtbò chemen an

0
1 Byen lwen lòtbò chemen an Na gen randevou, Mwen menm avèk ou. Byen lwen lòtbò chemen an Ma kontre nan bèl peyi sa a ak ou. 2 Si ou rive...

76 CDKK – Sa nou bay nan lofrann

0
1 Sa nou bay nan lofrann Nou bay li pou Jezi, (2 liy, 3 fwa) E li va ban nou toujou. 2 Pati ki pou Jezi Nan sa Jezi ban...

75 CDKK – Ale, ale, wi, pechem ale

0
1 Ale, ale, wi, pechem ale, Kounyè a mwen lib E kè mwen ap chante: Pechem nan pi fon lanmè, Jezi te wetel pou mwen. Mwen va viv etènèlman, Amèn! Pechem...

74 CDKK – Espwa lemonn se Jezi

0
1 Espwa lemonn se Jezi, Sèlman kwè nan li. (2 liy, 2 fwa) Li va bay jwa ak lapè, Wete tristès ak peche. Espwa lemonn se Jezi, Sèlman kwè nan...

73 CDKK – Chak pwomès nan LaBib se pou mwen

0
1 Chak pwomès nan LaBib se pou mwen, Chak chapit, chak vèsè e chak liy; Tout byenfè li se lanmou san fen, Chak pwomès nan LaBib se pou...

72 CDKK – Yon gran jou

0
1 Yon gran jou! Wi, se te yon gran jou: Lè Jezi antre E wete peche, Se te yon gran jou. (5 liy, 2 fwa)

71 CDKK – Mwen vle swiv Jezi

0
1 Mwen vle swiv Jezi Nan tout vi mwen. Anyen pa ka nwim Lè li kondui mwen. Solèy ou lonbraj, Nenpòt kòman, Mwen vle swiv Jezi Jiska lafen.

Peter Val

Haitianview is a website that focuses primarily on spreading the gospel around the world & at the same time bringing people closer to God, our Lord and Savior Jesus-Christ. My goal is to preach the gospel around the world, according to Jesus, the son of God: Go into all the world and preach the gospel to all creation. (Mark 16:15) If you believe that Jesus tell us to go to all corner of the creation, please sing with me.
error: Praise The Lord