53.4 F
East Orange
Wednesday, May 12, 2021

80 CDKK – Li Labib ou, priye chak jou

0
1 Li Labib ou, priye chak jou, Priye chak jou (2 fwa) Li Labib ou, priye chak jou E ou va grandi; Wi ou va grandi, (2 fwa) Li Labib...

79 CDKK – Li la Bib ou, priye chak jou

0
1 Li la Bib ou, priye chak jou, Priye chak jou, (2 fwa) Li la Bib ou, priye chak jou, E ou va grandi; Wi, ou va grandi, (2...

78 CDKK – Mwen te deside

0
1 Mwen te deside Poum swiv Lesenyè, (2 liy, 3 fwa) Mwen pap tounen. (2 fwa) 2 Lemonn dèyè dom, Lakwa devan jem, (2 liy, 3 fwa) Mwen pap tounen. (2...

77 CDKK – Byen lwen lòtbò chemen an

0
1 Byen lwen lòtbò chemen an Na gen randevou, Mwen menm avèk ou. Byen lwen lòtbò chemen an Ma kontre nan bèl peyi sa a ak ou. 2 Si ou rive...

76 CDKK – Sa nou bay nan lofrann

0
1 Sa nou bay nan lofrann Nou bay li pou Jezi, (2 liy, 3 fwa) E li va ban nou toujou. 2 Pati ki pou Jezi Nan sa Jezi ban...

75 CDKK – Ale, ale, wi, pechem ale

0
1 Ale, ale, wi, pechem ale, Kounyè a mwen lib E kè mwen ap chante: Pechem nan pi fon lanmè, Jezi te wetel pou mwen. Mwen va viv etènèlman, Amèn! Pechem...

74 CDKK – Espwa lemonn se Jezi

0
1 Espwa lemonn se Jezi, Sèlman kwè nan li. (2 liy, 2 fwa) Li va bay jwa ak lapè, Wete tristès ak peche. Espwa lemonn se Jezi, Sèlman kwè nan...

73 CDKK – Chak pwomès nan LaBib se pou mwen

0
1 Chak pwomès nan LaBib se pou mwen, Chak chapit, chak vèsè e chak liy; Tout byenfè li se lanmou san fen, Chak pwomès nan LaBib se pou...

72 CDKK – Yon gran jou

0
1 Yon gran jou! Wi, se te yon gran jou: Lè Jezi antre E wete peche, Se te yon gran jou. (5 liy, 2 fwa)

71 CDKK – Mwen vle swiv Jezi

0
1 Mwen vle swiv Jezi Nan tout vi mwen. Anyen pa ka nwim Lè li kondui mwen. Solèy ou lonbraj, Nenpòt kòman, Mwen vle swiv Jezi Jiska lafen.
error: Praise The Lord