65.1 F
East Orange
Thursday, October 22, 2020

80 RNK – Mwen renmen chante yon si bèl istwa

1 Mwen renmen chante yon si bèl istwa, Depi Kris te sanktifye mwen, Ka nanm mwen te jwenn yon kado lajwa, Depi Kris te sanktifye mwen. Refren Mwen pap janm...

79 RNK – Otrefwa m’te kouche

1 Otrefwa m’te kouche, Zyem louvri map panse, Ak kòmandman Jezi Kri Tap bay disip li yo, Mwen te santi lè sa a Yon gwo transfòmasyon Yon rivyè tap koule nan...

78 RNK – Elas, elas, mwen regrèt sa pou lemonn

Kè Elas, elas, mwen regrèt sa pou lemonn Talè konsa lemonn pral boulvèse Elas, elas, mwen regrèt sa pou lemonn Talè konsa lemonn pral dlo nan je. 1 Pou nenpòt...

77 RNK – Yon jou m’te pèdi nan chemen an

1 Yon jou m’te pèdi nan chemen an, Mwen pat kapap konprann ki kotem dwe ale, Men yon moun te vini pran men mwen E ki te kondwi...

76 RNK – Gen moun ki konprann ale nan syèl la

1 Gen moun ki konprann ale nan syèl la Se tankou pran panye ale nan mache, Se pa bèl kay, ni lajan ak bèl oto. Refren Ale nan syèl...

75 RNK – Mwen sonje gen yon jou kijan mwen te malad

1 Mwen sonje gen yon jou kijan mwen te malad; Doktè te dim konsa li pa kwè map sove. Paranm te tande sa, yo tout te pran...

74 RNK – Bò pi Jakòb la yon jou le Seyè

1 Bò pi Jakòb la yon jou le Seyè Rankontre yon samaritèn Ki vini pran dlo, Jezi mande li bwè Fanm sila etone Eskew pa konnen ke jwif avèk...

73 RNK – Mwen vle rakonte sa Kris fè pou mwen

1 Mwen vle rakonte sa Kris fè pou mwen Depim te jwenn li tout bagay chanje Nan prizon djab la li banm libète Wi Jezi te delivrem 2 Tèt mwen...

72 RNK – Mwen se pèleren e vwayajè

1 Mwen se pèleren e vwayajè, Mwen pap rete tout tan sou la tè E mwen konnen avèk asirans Ke ma wè Jezi nan syèl. Refren Ki gran jou, ki...

71 RNK – Mèsi Seyè mèsi Seyè

1 Mèsi Seyè mèsi Seyè Tout bagay va vini trè byen Mèsi Seyè, mèsi Seyè Tout bagay va vini trè byen. 2 Syèl la pase tè a pase Pawòl ou demere...
error: Praise The Lord