37.1 F
East Orange
Tuesday, November 30, 2021

80 RNK – Mwen renmen chante yon si bèl istwa

1 Mwen renmen chante yon si bèl istwa, Depi Kris te sanntifye mwen, E nanm mwen te jwenn yon kado, lajwa, Depi Kris te sanntifye mwen. Refren Mwen pap janm...

79 RNK – Otrefwa m te kouche

1 Otrefwa m te kouche, Je louvri m tap panse Ak kòmannman Jezi Te bay disip li yo Mwen te santi lè sa a, Yon gran transfòmasyon Yon rivyè tap koule Nan...

78 RNK – Depi nan tan lontan

1 Depi nan tan lontan Lèzòm te toujou mechan Kayen touye Abèl se sa n wè lòm pratike Jezi vin sou latè Pou wete peche kriminèl yo Y aretel, yo...

77 RNK – Yon jou m te pèdi nan chemen an

1 Yon jou m te pèdi nan chemen an Mwen pa te ka konnen Ki kotem dwe ale Men yon nonm te vini pran men mwen E li te...

76 RNK – Gen moun ki konprann ale nan syèl la

1 Gen moun ki konprann ale nan syèl la Se tankou pran panye ale nan mache, Se pa bèl kay, ni lajan ak bèl oto. Refren Ale nan syèl...

75 RNK – Mwen sonje yon jou

1 Mwen sonje yon jou Kijan mwen te malad Doktè te di konsa Li pa kwè map sove Paranm yo tande sa, Yo tout te pran kriye Men Jezi te pale...

74 RNK – Bò pi Jakòb la yon jou Senyè a

1 Bò pi Jakòb la yon jou Senyè a Rankontre yon Samaritèn Ki vini pran dlo, Jezi mande li bwè Fanm sila etone Eske ou pa konnen Jwif avèk Samaritèn Pa...

73 RNK – Mwen vle rakonte sa Kris fè pou mwen

1 Mwen vle rakonte sa Kris fè pou mwen Depi li jwenn mwen zafèm tou chanje Nan prizon djab la Kris banm libète Wi Jezi te delivrem. Kè Jezi te...

72 RNK – Mwen se pèleren e vwayajè

1 Mwen se pèleren e vwayajè, Mwen pap rete tout tan sou tè a E mwen konnen avèk asirans Ma va wè Jezi nan syèl. Refren Ki gran jou! Ki...

71 RNK – Mèsi Senyè mèsi Senyè

1 Mèsi Senyè mèsi Senyè Tout bagay va fini trè byen. Mèsi Senyè, mèsi Senyè Tout bagay va fini trè byen. 2 Syèl ap pase, tè ap pase Pawòl ou va...

Peter Val

Haitianview is a website that focuses primarily on spreading the gospel around the world & at the same time bringing people closer to God, our Lord and Savior Jesus-Christ. My goal is to preach the gospel around the world, according to Jesus, the son of God: Go into all the world and preach the gospel to all creation. (Mark 16:15) If you believe that Jesus tell us to go to all corner of the creation, please sing with me.
error: Praise The Lord