59.1 F
East Orange
Thursday, October 1, 2020

48 RCK – O! ala mwen boulvèse

1 O! ala mwen boulvèse, O! Ala mwen atriste (2 fwa) Se lè nan kèm, Kris pa pran premye plas, Tout bagay chanje pou mwen. 2 O! Poukisa li ale? O! poukisal...

47 RCK – Nanpwen pwoblèm Jezikri pa kapap rezoud

1 Nanpwen pwoblèm Jezikri pa kapap rezoud Nanpwen wòch ki twò lou poul pa woule Li te woule pa mwen, la woule pa ou tou Sèlman fèl konfyans...

46 RCK – Laza te nan mizè men li te genyen Jezi

1 Laza te nan mizè men li te genyen Jezi Nonm rich la tap rejwi menl pat konnen Jezi Nonm rich la vin mouri e Laza te...

45 RCK – Gen de joum leve sou tè sa a

1 Gen de joum leve sou tè sa a Pou bagay mwen wè kap pase Mwen santim pa ka rete sou tè a ankò Mape mande jiskilè Jezi...

44 RCK – Elkana Sèvitè Bondye

1 Elkana Sèvitè Bondye Te genyen 2 fanm kouraje Sal te renmen pi plis pase lòt la Li te toujou tris An pa te janm ka anfante Penina te chaje...

43 RCK – Bondye ka fè tout bagay

1 Bondye ka fè tout bagay Tout bagay, tout bagay Bondye ka fè tout bagay pou mwen Li se alfa, lomega Kòmansman e lafen Bondye ka fè tout bagay pou...

42 RCK – Kounyè a nap viv nan yon tan

1 Kounyè a nap viv nan yon tan Nou wè tout bagay vin chanje Labib te pale nou tan sa a E se sa ki fè nou pa...

41 RCK – Mwen konn Bondye gen yon sipriz pou mwen

1 Mwen konn Bondye gen yon sipriz pou mwen Mwen konn Bondye genyen yon plan pou mwen Si mwen fè volonte li e mwen gade pawòl li Mwen...

40 RCK – Nan tan nap viv jodia

1 Nan tan nap viv jodia Nou wè tan an prèske rive Frèm, sèm, annou ini Annou prepare pou dènye jou Na jwenn kouwòn nan. Kè Zanmim kisa wap fè konsa, O!...

39 RCK – Wape mache wap kalkile

1 Wape mache wap kalkile Ou pa konnen kote ou prale Ou tankou yon moun ki fini dekouraje Figi ou sanble ou gen anpil touman Sanble yon moun ki...

Latest Songs

14 CSK – Gen kèk moman m konn santim antrave

Kè Jezi! tout tèt bese Jezi! tout jenou flechi Jezi! ala yon non! Depiw sitel Wayòm satan tranble. 1 Gen kèk moman m konn santim antrave Mwen sèlman site Jezi m soulaje Nan...

13 CSK – Delivrans lan pa lòt kote

Kè Delivrans lan pa lòt kote Se sèl nan Bondye, Sèl nan Bondye, sèl nan Bondye Delivrans lan pa lòt kote Se sèl nan Bondye, Se sèl li ki ka...

12 CSK – Sou lakwa ou pat regrèt

1 Sou lakwa ou pat regrèt Bay lavi ou pou mwen Se tou nòmal poum remèt Lavi mwen nan menw Mwen vle yon enstriman nan menw Akòdem jan ou vle Kontwolem,...

Peter Val

error: Praise The Lord