56 F
East Orange
Monday, April 19, 2021

48 RCK – O! ala mwen boulvèse

1 O! ala mwen boulvèse, O! Ala mwen atriste (2 fwa) Se lè nan kèm, Kris pa pran premye plas, Tout bagay chanje pou mwen. 2 O! Poukisa li ale? O! poukisal...

47 RCK – Nanpwen pwoblèm Jezikri pa kapap rezoud

1 Nanpwen pwoblèm Jezikri pa kapap rezoud Nanpwen wòch ki twò lou poul pa woule Li te woule pa mwen, la woule pa ou tou Sèlman fèl konfyans...

46 RCK – Laza te nan mizè men li te genyen Jezi

1 Laza te nan mizè men li te genyen Jezi Nonm rich la tap rejwi menl pat konnen Jezi Nonm rich la vin mouri e Laza te...

45 RCK – Gen de joum leve sou tè sa a

1 Gen de joum leve sou tè sa a Pou bagay mwen wè kap pase Mwen santim pa ka rete sou tè a ankò Mape mande jiskilè Jezi...

44 RCK – Elkana Sèvitè Bondye

1 Elkana Sèvitè Bondye Te genyen 2 fanm kouraje Sal te renmen pi plis pase lòt la Li te toujou tris An pa te janm ka anfante Penina te chaje...

43 RCK – Bondye ka fè tout bagay

1 Bondye ka fè tout bagay Tout bagay, tout bagay Bondye ka fè tout bagay pou mwen Li se alfa, lomega Kòmansman e lafen Bondye ka fè tout bagay pou...

42 RCK – Kounyè a nap viv nan yon tan

1 Kounyè a nap viv nan yon tan Nou wè tout bagay vin chanje Labib te pale nou tan sa a E se sa ki fè nou pa...

41 RCK – Mwen konn Bondye gen yon sipriz pou mwen

1 Mwen konn Bondye gen yon sipriz pou mwen Mwen konn Bondye genyen yon plan pou mwen Si mwen fè volonte li e mwen gade pawòl li Mwen...

40 RCK – Nan tan nap viv jodia

1 Nan tan nap viv jodia Nou wè tan an prèske rive Frèm, sèm, annou ini Annou prepare pou dènye jou Na jwenn kouwòn nan. Kè Zanmim kisa wap fè konsa, O!...

39 RCK – Wape mache wap kalkile

1 Wape mache wap kalkile Ou pa konnen kote ou prale Ou tankou yon moun ki fini dekouraje Figi ou sanble ou gen anpil touman Sanble yon moun ki...
error: Praise The Lord