35.4 F
East Orange, New Jersey
Saturday, March 24, 2018

3 MJK – Promès la yo byen dou

1 Promès la yo byen dou, Pawòl la bon, Li pi presye pase Nenpòt ki lòt mesaj; Kris te gen panse pròp, Li san peche, Li se pi gran egzanp ki...

2 MJK – Lè la vi mwen va fini

1 Lè la vi mwen va fini É mwen janbe riviè-a Lè mwen wè briye Yon maten glorye Ma va konnen Redanmtè mwen Lè-m rive nan syèl la E souri Li...

1 MJK – Tout kè ou, Tout kè ou

1 Tout kè ou, Tout kè ou, Jézi vle antre nan tout kè ou. Tout kè ou, Tout kè ou, Jézi vlé ou bay Li tout kè ou.

Peter Val

Latest Songs

49 EEK – Je tout moun va wè

1 Je tout moun va wè Yo tout pral tande Lavwa sen zanj yo Lè Jezi va tounen Chak jenou va flechi E chak lang konfese, li se seyè Lèl tounen,...

48 EEK – Sipoze Bondye te chache nan syèl

1 Sipoze Bondye te chache nan syèl Li pat ka jwenn pèsonn ki te vle Poul te bay siprèm sakrifis nesesè Li bay vi li pou te sove...

47 EEK – Gen kèk fwa moman yo konn trè di pou ou

1 Gen kèk fwa moman yo konn trè di pou ou Ou konn di Bondye bliyew Se pa vre li sonje ou Se eksperyans lap fè avèk ou. Kè Yon...
error: Praise The Lord