35.4 F
East Orange, New Jersey
Saturday, March 24, 2018

73 MJK – Pouki m dwe tris

1 Pouki m-dwe tris Lè solèy pa briye? Jézi avè-m, tout la jounen, Pouki m-dwe tris Lè tanpèt vi-n kote-m Jézi avèk mwen tout tan. Li pa abandone mwen, Paske Li fidèl Malgre...

72 MJK – M konfye nan Dye nenpòt kote mwen ye

1 M-konfye nan Dye nenpòt kote mwen ye. Ni sou la tè, ni sou la mè twouble; Nan tout traka, nan la vi sa a Papa-m nan syèl...

71 MJK – Mwen konnen yon non

1 Mwen konnen yon non, Yon gloriye non, Ke zanj yo te pote ban nou. Syèl la tap klere lè yo te pale. Nan sa ki si bèl, si...

70 MJK – Mwen kontan ke mwen konvèti

1 Mwen kontan ke mwen konvèti, Wi, m-kontan. (2 lign 2 fwa) Mwen kontan ke mwen konvèti Tou le lendi, madi, mèkredi, Jedi, vandredi, samdi, Tout jounen dimanch la, Wi, m-kontan.

69 MJK – Eske ou gen tan kite swen

1 Eske ou gen tan kite swen Papa ou, ou regrèt ke ou Egare lwen, gen yon vwa dou E tand kap mande pou ou, Kè Pitit mwen, pitit mwen,...

68 MJK – Mizik nan kè mwen ap sonnen

1 Mizik nan kè mwen ap sonnen, Melodi diven Nanm mwen rejwi e mwen chante Ka amou-l pou mwen. Kè Tout la jounen kè-m ap chante Ka mwen konnen Kris pou...

67 MJK – Chemen an pa fasil

1 Chemen an pa fasil Jouk nou rive nan syèl la, Li genyen pikan e pyèj anpil. Chemen an pa fasil Men Jézi mache ak nou Li rann kè nou...

66 MJK – A la yon mèveye, mèveye jou

1 A la yon mèveye, mèveye jou Jou m-pa ka janmè bliye, Lè-m te nan tenèb, pèdi nan la bou, Jézi Sovè-m mwen kontre; A la yon zanmi ki...

65 MJK – Map chante Map chante

1 M-ap chante! M-ap chante! Paske mwen gen yon chan nan kè-m, Prezans Jézi ranpli-m ak jwa e la viktwa, M-ap adore-L, adore-L, Paske amou Li si gran, E si-m...

64 MJK – Map lite poum rive laba

1 M-ap lite pou-m rive laba Kote ki gen la pè, la jwa, Se la mwen vle rete tout tan, Nan bèl peyi de Kanaan. Kè O Kanaan, bèl Kanaan, Se...

Peter Val

Latest Songs

49 EEK – Je tout moun va wè

1 Je tout moun va wè Yo tout pral tande Lavwa sen zanj yo Lè Jezi va tounen Chak jenou va flechi E chak lang konfese, li se seyè Lèl tounen,...

48 EEK – Sipoze Bondye te chache nan syèl

1 Sipoze Bondye te chache nan syèl Li pat ka jwenn pèsonn ki te vle Poul te bay siprèm sakrifis nesesè Li bay vi li pou te sove...

47 EEK – Gen kèk fwa moman yo konn trè di pou ou

1 Gen kèk fwa moman yo konn trè di pou ou Ou konn di Bondye bliyew Se pa vre li sonje ou Se eksperyans lap fè avèk ou. Kè Yon...
error: Praise The Lord