35.4 F
East Orange, New Jersey
Saturday, March 24, 2018

14 MJK – Lè zeprèv yo vi-n nou mande pouki

1 Lè zeprèv yo vi-n nou mande pouki Nou bezwen soufri – kè atriste Poutan lè zòt yo ki antoure nou Ape rejwi yo-men’m nan peche. Kè Pi devan na...

66 MJK – A la yon mèveye, mèveye jou

1 A la yon mèveye, mèveye jou Jou m-pa ka janmè bliye, Lè-m te nan tenèb, pèdi nan la bou, Jézi Sovè-m mwen kontre; A la yon zanmi ki...

43 MJK – Tout la vi mwen, mwen tap soufri

1 Tout la vi mwen, mwen tap soufri M-tap chache yon dlo pou-m bwè Ki tap soulaje-m pou tout tan Swaf la ki te plen kè mwen. Kè Alelouya mwen...

18 MJK – Mwen mache nan yon di chemen

1 Mwen mache nan yon di chemen, Pèsonn pa banm sekou, Fado mwen dekouraje mwen Li sanble tèlman lou, Mwen plenyen devan Jézi: «Mou yo pa gen amou» Epi Li repon-n Mwen...

32 MJK – Yon vi pou Jézi bay la pè

1 Yon vi pou Jézi bay la pè Kou yon rivyè ki pa rete; Difikilte yo konn vini – Men Jézi la, e sa sifi. Kè Éde-m sèvi Ou plis...

67 MJK – Chemen an pa fasil

1 Chemen an pa fasil Jouk nou rive nan syèl la, Li genyen pikan e pyèj anpil. Chemen an pa fasil Men Jézi mache ak nou Li rann kè nou...

4 MJK – Se yon chan jwaye

1 Se yon chan jwaye, Yon nouvèl glorye, Nan pwen lòt kon li Nan le mond antye; Mwen renmen chante-l E m-a proklame-l Bon-Dye nou kapab Ba ou la delivrans. Kè Se Bon-Dye ki...

64 MJK – Map lite poum rive laba

1 M-ap lite pou-m rive laba Kote ki gen la pè, la jwa, Se la mwen vle rete tout tan, Nan bèl peyi de Kanaan. Kè O Kanaan, bèl Kanaan, Se...

41 MJK – Sou yon mòn bandone

1 Sou yon mòn bandone, Yon vye kwa te plante, Kote brigan yo gen pou mouri. Men se sou menm kwa sa a, Jézi mouri pou mwen, Pou-m kapab pataje...

17 MJK – Wout la vi se kon yon chemen

1 Wout la vi se kon yon chemen, La-dann gen anpil danje; Li trè di epi li fè nwa, Gen labou, li byen glise. Fòk nou veye a chak...

Peter Val

Latest Songs

49 EEK – Je tout moun va wè

1 Je tout moun va wè Yo tout pral tande Lavwa sen zanj yo Lè Jezi va tounen Chak jenou va flechi E chak lang konfese, li se seyè Lèl tounen,...

48 EEK – Sipoze Bondye te chache nan syèl

1 Sipoze Bondye te chache nan syèl Li pat ka jwenn pèsonn ki te vle Poul te bay siprèm sakrifis nesesè Li bay vi li pou te sove...

47 EEK – Gen kèk fwa moman yo konn trè di pou ou

1 Gen kèk fwa moman yo konn trè di pou ou Ou konn di Bondye bliyew Se pa vre li sonje ou Se eksperyans lap fè avèk ou. Kè Yon...
error: Praise The Lord