37.7 F
East Orange
Wednesday, January 1, 2020

83 MJK – Pi fon, pi fon mwen prale

1 Pi fon, pi fon mwen prale Nan lanmou Jézi sove-m, Map chache konnen pouki Li te tèlman renmen-m, Pouki Li lonje men Li Wete-m nan gran peche, Li te sove-m,...

82 MJK – O nwit trè sen, bèl zetwal yo ap briye

1 O nwit trè sen, bèl zetwal yo ap briye, Se lan nwit lè Jézi-Kri te fèt. Lontan le monn te egare nan peche Jouk Li parèt e...

81 MJK – Sa sa fè si wout la move

1 Sa sa fè si wout la move? Menm si gen move pa? Li konnen byen tou sa-m ka fè, Papa-m ranje-l konsa. Kè Map chante nan solèy, nan fè...

80 MJK – Lè kè ou fè tris, o gade Jézi

1 Lè kè ou fè tris, o gade Jézi, Li se pi bon zanmi pase tout, Ou va jwenn Jézi kanpe tou pre ou, Pou konsole ou chak...

79 MJK – Sèlman yon gason David

1 Sèlman yon gason David, Sèlman yon ti flann, Sèlman yon gason David, Men li te priye e chante Sèlman yon gason David, Sèlman yon ti rivyè, Sèlman yon gason David, E...

78 MJK – Tout sa mwen vle se nan Jézi

1 Tout sa mwen vle se nan Jézi, Li satisfè-m, Jwa Li nan kè-m, La vi sa pa anyen san Li Tout bagay m-jwenn nan Jézi.

77 MJK – Zwazo yo nan bèl bwa yo

1 Zwazo yo nan bèl bwa yo Ap chante pou Jézi, Zanj yo ap chante kè sa Tout la jounen; Tout flè yo nan jaden an Rann Li bèl odè, O...

76 MJK – Danièl te konn priye

1 Danièl te konn priye, Twa fwa chak jou li priye, Yon jou yo te jete li Nan fòs lyon sovaj. Men li pat janm te pè Li konfye nan...

75 MJK – Ak Kris nan bak mwen

1 Ak Kris nan bak mwen Mwen (pa pè tanpèt la, 3 fwa) Ak Kris nan bak mwen Mwen pa pè tanpèt la Lè m-ap vwayaje la kay Vwayaje la...

74 MJK – Toujou kwè nan Jezi

1 Toujou kwè nan Jezi Jezi pre nou. Toujou kwè nan Jezi Lap kenbe men ou. Toujou kwè nan Jezi Suiv Li toujou Gen la fwa nan lan nwit E pandan chak...

Latest Songs

14 CSK – Gen kèk moman m konn santim antrave

Kè Jezi! tout tèt bese Jezi! tout jenou flechi Jezi! ala yon non! Depiw sitel Wayòm satan tranble. 1 Gen kèk moman m konn santim antrave Mwen sèlman site Jezi m soulaje Nan...

13 CSK – Delivrans lan pa lòt kote

Kè Delivrans lan pa lòt kote Se sèl nan Bondye, Sèl nan Bondye, sèl nan Bondye Delivrans lan pa lòt kote Se sèl nan Bondye, Se sèl li ki ka...

12 CSK – Sou lakwa ou pat regrèt

1 Sou lakwa ou pat regrèt Bay lavi ou pou mwen Se tou nòmal poum remèt Lavi mwen nan menw Mwen vle yon enstriman nan menw Akòdem jan ou vle Kontwolem,...

Peter Val

error: Praise The Lord