33 F
East Orange
Monday, November 29, 2021

83 MJK – Pi fon, pi fon mwen prale

1 Pi fon, pi fon mwen prale Nan lanmou Jezi sovèm, Map chache konnen pouki Li te tèlman renmenm, Pouki Li lonje men Li Wetem nan gran peche, Li te sovem,...

82 MJK – Nwit espesyal, bèl zetwal yo ap briye

1 Nwit espesyal, bèl zetwal yo ap briye, Se lannwit lè Jezikri te fèt. Lontan lemonn te egare nan peche Jouk Li parèt e nanm mwen te viv...

81 MJK – Sa sa fè si wout la move

1 Sa sa fè si wout la move? Menm si gen move pa? Li konnen byen tou sam ka fè, Papam ranjel konsa. Kè Map chante nan solèy, nan fènwa, Nenpòt...

80 MJK – Lè kè ou byen tris, O gade Jezi

1 Lè kè ou byen tris, O gade Jezi, Se pi bon zanmi ou ka genyen, Ou va jwenn Jezi kanpe tou pre ou, Pou konsole ou chak...

79 MJK – Sèlman yon gason David

1 Sèlman yon gason: David, Sèlman yon ti flonn; Sèlman yon gason: David, Men li te priye e chante; Sèlman yon gason: David, Sèlman yon ti rivyè, Sèlman yon gason: David, E...

78 MJK – Tout sa mwen vle se nan Jezi

1 Tout sa mwen vle se nan Jezi, Li satisfèm, Jwa Li nan kèm, Lavi sa a pa anyen san Li Mwen jwenn tout bagay nan Jezi.

77 MJK – Zwazo yo nan tout bwa yo

1 Zwazo yo nan tout bwa yo Ap chante pou Jezi, Zanj yo ap chante kè sa a Tout lajounen; Tout flè yo nan jaden an Ap bay bèl odè, O,...

76 MJK – Danyèl te konn priye

1 Danyèl te konn priye, Twa fwa chak jou li priye, Yon jou yo te jete li Nan fòs lyon sovaj. Men li pa te janm pè Li konfyel nan...

75 MJK – Ak Kris nan bak mwen

1 Ak Kris nan bak mwen Mwen (pa pè tanpèt la) (3 fwa) Ak Kris nan bak mwen Mwen pa pè tanpèt la Lè map vwayaje lakay. Vwayaje lakay (2...

74 MJK – Toujou kwè nan Jezi

1 Toujou kwè nan Jezi Li toupre nou. Toujou kwè nan Jezi Lap kenbe men ou. Toujou kwè nan Jezi Swiv Li toujou Gen lafwa nan Jezi Chak jou nan lavi.

Peter Val

Haitianview is a website that focuses primarily on spreading the gospel around the world & at the same time bringing people closer to God, our Lord and Savior Jesus-Christ. My goal is to preach the gospel around the world, according to Jesus, the son of God: Go into all the world and preach the gospel to all creation. (Mark 16:15) If you believe that Jesus tell us to go to all corner of the creation, please sing with me.
error: Praise The Lord