34.4 F
East Orange
Monday, January 4, 2021

95 ORK – Bay Bondye tout glwa li ki papa nou

0
Le Chrétien En Quête De Réconfort 1 Bay Bondye tout glwa Li ki papa nou Glwa pou pitit li, Kris Glwa pou Sentespri tou (4 liy, 2 fwa) Bondye bay...

94 ORK – Mwen te gen tan pèdi

0
Le Chrétien En Quête De Réconfort 1 Mwen te gen tan pèdi Bondye ban mwen lavi Mwen pat menm yon voryen Bondye fèm moun debyen Lavim te tèlman tchak Men Bondye...

93 ORK – Mwen gen jwa kòm yon rivyè

Le Chrétien En Quête De Réconfort 1 Mwen gen jwa kòm yon rivyè Jwa kòm yon rivyè Mwen gen jwa kòm yon rivyè Nan nanm mwen. (2 fwa) (Mwen gen...

92 ORK – Mwen va rantre nan tanp la

Le Chrétien En Quête De Réconfort 1 Mwen va rantre nan tanp la Ak aksyon degras nan kèm Mwen va rantre nan tanp la ak louwanj Mwen va di...

91 ORK – Kris te vide diven avèk lwil

Le Chrétien En Quête De Réconfort 1 Kris te vide diven avèk lwil Se sa ki restore nanm mwen Mwen tap soufri prèt pou mouri Sou wout Jeriko Kris te...

90 ORK – Paske li renmenm se sak fèm renmenl

Le Chrétien En Quête De Réconfort 1 Paske li renmenm se sak fèm renmenl Li vin pi dous chak jou nan lavi mwen Mwen pat anyen lèl te...

38 ORF – Comment te remercier pour ce que tu as fait

Le Chrétien En Quête De Réconfort 1 Comment te remercier Pour ce que tu as fait Je ne peux m’exprimer Avec des mots si imparfaits Apprends-moi à t’aimer Comme toi, tu...

89 ORK – Map sèvi ou paskem renmen ou

Le Chrétien En Quête De Réconfort 1 Map sèvi ou paskem renmen ou Se ou ki banmwen lavi. Mwen pat anyen avanw te jwenn mwen Se ou ki banmwen...

88 ORK – Mèsi Kris

Le Chrétien En Quête De Réconfort 1 Mèsi Kris (2 fwa) Ou toujou panse ak mwen. (2 liy, 2 fwa) Anpil benediksyon tonbe sou mwen Benediksyon kouvrim latètopye Seyè, map...

87 ORK – Bali glwa

Le Chrétien En Quête De Réconfort 1 Bali glwa (2 fwa) Bali glwa nan maten Bali glwa a midi Bali glwa Bal glwa lè solèy kouche. Chante li…Beni li…Adorel.
error: Praise The Lord