37.1 F
East Orange
Tuesday, November 30, 2021

37 CBK – Bondye, Bondye, je nou sou ou

1 Bondye, Bondye, je nou sou ou Nan ou nou jwenn fòs ak sekou Se ou menm ki tout pwoteksyon nou se ou menm kape veye sou nou Nou...

36 CBK – Se wayòm Bondye pou nou ape chache

1 Se wayòm Bondye pou nou ape chache Se li pou nou mete an premye Nou dwe viv jan Bondye mande Mete konfyans nan li, Kite li dirije lavi...

35 CBK – Kèk fwa map soufri

1 Kèk fwa map soufri M sou wout poum mouri Mwen ta menm vle di Bondye bliye mwen Tout bagay vin dwòl Bondye pran kontwòl Wi li di mwen: gras mwen...

34 CBK – Gras mwen sifi pou ou

Kè Gras mwen sifi pou ou (3 fwa) Pisans mwen akonpli nan feblès ou. (repriz) 1 An twa fwa mwen priye Pou Bondye geri mwen, Chak fwa li reponn mwen Favèm...

33 CBK – Bondye domine sou tout sa ki egziste

1 Bondye domine sou tout sa ki egziste Anyen pa ka chape devan li Anpil fwa nou menm Konprann Bondye ap dòmi Epi se lè sa a li pral...

32 CBK – Gade yon Bondye nap sèvi

Kè Gade yon Bondye nap sèvi Gade yon Bondye nap louwe Li se Wa tout wa sou latè Li se Chèf tout chèf sou latè Bondye kontwole tout bagay....

31 CBK – Bondye ala ou gran

1 Bondye ala ou gran Bondye wi ou pisan Bondye la ak nou Lape gide nou Bondye nou renmen ou. (bis) 2 Bondye gen tout pouvwa Bondye merite glwa Bondye la ak nou Lape...

30 CBK – Bondye la ak nou

1 Bondye la ak nou Lap veye sou nou (2 fwa) Wi Bondye se bèje nou Nan li nou asire Wi Bondye se defans nou Se li kap kòmande. 2 Bondye la...

29 CBK – Tout moun ki met konfyans yo nan Bondye

1 Tout moun ki met konfyans yo nan Bondye (2 fwa) Bondye ba yo fòs ankò. (2 fwa) Pou yo pa tonbe . Li se Bondye vivan Li pisan,...

28 CBK – Moun ki mete konfyans yo nan Bondye

1 Moun ki mete Konfyans yo nan Bondye Bondye ba yo fòs ankò (2 fwa) Annou met konfyans nan Bondye Se li ki konn delivre. (2 fwa) 2 Lè nou mete Konfyans...

Peter Val

Haitianview is a website that focuses primarily on spreading the gospel around the world & at the same time bringing people closer to God, our Lord and Savior Jesus-Christ. My goal is to preach the gospel around the world, according to Jesus, the son of God: Go into all the world and preach the gospel to all creation. (Mark 16:15) If you believe that Jesus tell us to go to all corner of the creation, please sing with me.
error: Praise The Lord