33.5 F
East Orange
Monday, March 2, 2020

15 VRK – Lè ou konte moun ki pou Jezi

Kontem Ladann   1 Lè ou konte moun ki pou Jezi Kontem ladann, Nan moun ki konfye nan pawòl li, Kontem ladann. Kè Kontem pami pitit ki pou Wa syèl la Kontem pami...

14 VRK – Nan Kris e nan li sèl na jwenn vrè lavi

Abondans Lavi   1 Nan Kris e nan li sèl na jwenn vrè lavi Se gras a li, vye nati a mouri, Li rachte mwen nèt, ni kò, nanm,...

13 VRK – Mwen te vin jwenn Jezi byen fatige

Jezi Se Sèl Sovè   1 Mwen te vin jwenn Jezi byen fatige, Jezi ban mwen repo (bis) Alèkile kè mwen vini byen ge Jezi ban mwen repo. Kè Jezi se sèl...

12 VRK – Pitit byen neme nan Jezi

Pitit Byen neme Nan Jezi   1 Pitit byen neme nan Jezi, Mèvèye pawòl la gras; Nan pitit li papa wè nou Gras a Kris Li ban nou plas. Kè Alèkile nou...

11 VRK – Mwen se temwen Jezi Kri

Temwen   1 Mwen se temwen Jezi Kri M pap twouble la Bib Lemonn kwè ya jwenn Sovè San pa Jezi-Kri. Satan bann yon fo doktrin Poun pa fè kòlè Ministè sou la...

10 VRK – Senyè Bondye lè nan lan nwit sou tè a

A La Ou Gran   1 Senyè Bondye lè nan lan nwit sou tè a Mwen wè zetwal, sa yo ke ou te fè Mwen tande loray, mwen wè...

9 VRK – Lè map vini pèsonn pap janm konnen

Lè Map Vini Pèsonn Pap Janm Konnen   1 Lè map vini pèsonn pap janm konnen (bis) Pa menm zanj di syèl pap konnen non plis tou (bis) (bis...

8 VRK – Ke ou regrèt, fòk separe

Orewa   1 Ke ou regrèt, fòk separe, Alèkile nap prepare Pou nou anbrase e pou vwayaje La pè - orevwa. 2 Nan men Bonye ki pap kaba Se li menm kap gide...

7 VRK – Pi bon zanmi mwen genyen se Jezi

Pi Bon Zanmi Mwen Genyen   1 Pi bon zanmi mwen genyen se Jezi Li avèk mwen kotem pase Se li menm m rakonte tout afèm E li banm toujou...

6 VRK – Le monn se pa lakay mwen nan syèl ma prale

Le Monn Se Pa Lakay Mwen   1 Le monn se pa lakay mwen nan syèl ma prale Trezò mwen ak kè mwen anwo yo tout fikse Mwen tande...

Latest Songs

14 CSK – Gen kèk moman m konn santim antrave

Kè Jezi! tout tèt bese Jezi! tout jenou flechi Jezi! ala yon non! Depiw sitel Wayòm satan tranble. 1 Gen kèk moman m konn santim antrave Mwen sèlman site Jezi m soulaje Nan...

13 CSK – Delivrans lan pa lòt kote

Kè Delivrans lan pa lòt kote Se sèl nan Bondye, Sèl nan Bondye, sèl nan Bondye Delivrans lan pa lòt kote Se sèl nan Bondye, Se sèl li ki ka...

12 CSK – Sou lakwa ou pat regrèt

1 Sou lakwa ou pat regrèt Bay lavi ou pou mwen Se tou nòmal poum remèt Lavi mwen nan menw Mwen vle yon enstriman nan menw Akòdem jan ou vle Kontwolem,...

Peter Val

error: Praise The Lord