35.4 F
East Orange, New Jersey
Saturday, March 24, 2018

15 VRK – Lè ou konte moun ki pou Jezi

Kontem Ladann   1 Lè ou konte moun ki pou Jezi Kontem ladann, Nan moun ki konfye nan pawòl li, Kontem ladann. Kè Kontem pami pitit ki pou Wa syèl la Kontem pami...

14 VRK – Nan Kris e nan li sèl na jwenn vrè lavi

Abondans Lavi   1 Nan Kris e nan li sèl na jwenn vrè lavi Se gras a li, vye nati a mouri, Li rachte mwen nèt, ni kò, nanm,...

13 VRK – Mwen te vin jwenn Jezi byen fatige

Jezi Se Sèl Sovè   1 Mwen te vin jwenn Jezi byen fatige, Jezi ban mwen repo (bis) Alèkile kè mwen vini byen ge Jezi ban mwen repo. Kè Jezi se sèl...

12 VRK – Pitit byen neme nan Jezi

Pitit Byen neme Nan Jezi   1 Pitit byen neme nan Jezi, Mèvèye pawòl la gras; Nan pitit li papa wè nou Gras a Kris Li ban nou plas. Kè Alèkile nou...

11 VRK – Mwen se temwen Jezi Kri

Temwen   1 Mwen se temwen Jezi Kri M pap twouble la Bib Lemonn kwè ya jwenn Sovè San pa Jezi-Kri. Satan bann yon fo doktrin Poun pa fè kòlè Ministè sou la...

10 VRK – Senyè Bondye lè nan lan nwit sou tè a

A La Ou Gran   1 Senyè Bondye lè nan lan nwit sou tè a Mwen wè zetwal, sa yo ke ou te fè Mwen tande loray, mwen wè...

9 VRK – Lè map vini pèsonn pap janm konnen

Lè Map Vini Pèsonn Pap Janm Konnen   1 Lè map vini pèsonn pap janm konnen (bis) Pa menm zanj di syèl pap konnen non plis tou (bis) (bis...

8 VRK – Ke ou regrèt, fòk separe

Orewa   1 Ke ou regrèt, fòk separe, Alèkile nap prepare Pou nou anbrase e pou vwayaje La pè - orevwa. 2 Nan men Bonye ki pap kaba Se li menm kap gide...

7 VRK – Pi bon zanmi mwen genyen se Jezi

Pi Bon Zanmi Mwen Genyen   1 Pi bon zanmi mwen genyen se Jezi Li avèk mwen kotem pase Se li menm m rakonte tout afèm E li banm toujou...

6 VRK – Le monn se pa lakay mwen nan syèl ma prale

Le Monn Se Pa Lakay Mwen   1 Le monn se pa lakay mwen nan syèl ma prale Trezò mwen ak kè mwen anwo yo tout fikse Mwen tande...

Peter Val

Latest Songs

49 EEK – Je tout moun va wè

1 Je tout moun va wè Yo tout pral tande Lavwa sen zanj yo Lè Jezi va tounen Chak jenou va flechi E chak lang konfese, li se seyè Lèl tounen,...

48 EEK – Sipoze Bondye te chache nan syèl

1 Sipoze Bondye te chache nan syèl Li pat ka jwenn pèsonn ki te vle Poul te bay siprèm sakrifis nesesè Li bay vi li pou te sove...

47 EEK – Gen kèk fwa moman yo konn trè di pou ou

1 Gen kèk fwa moman yo konn trè di pou ou Ou konn di Bondye bliyew Se pa vre li sonje ou Se eksperyans lap fè avèk ou. Kè Yon...
error: Praise The Lord