30.7 F
East Orange
Tuesday, November 30, 2021
haiti chante avec radio lumiere

83 HCK – Senyè Bondye, mwen sezi nan prezans ou

1 Senyè Bondye, mwen sezi nan prezans ou Lèm wè monn sa a Se men ouk te kreyel, Zetwal yo la, mwen tande loraj gwonde; Se pisans ou tout...
haiti chante avec radio lumiere

82 HCK – Bondye damou! Syèl la di li

1 Bondye damou! Syèl la di li, Bèl zetwal manifeste li, Bondye damou! Nanm mwen chante li; Tout kolin repete glwa li, Menm ravin chante istwa li, Bondye damou! Ann...
haiti chante avec radio lumiere

81 HCK – M pa merite pi piti nan favè li

1 M pa merite pi piti nan favè li Men Kris kite syèl la pou mwen Pawòl la tounen chè, Nan plas mwen li mouri Sou bwa Kalvè abandone. Kè M...
haiti chante avec radio lumiere

80 HCK – Mwen te vin jwenn Jezi byen fatige

1 Mwen te vin jwenn Jezi byen fatige, Jezi ban mwen repo (2 fwa) Alèkile kè mwen vini byen ge, Jezi ban mwen repo. Kè Jezi se sèl Sovèm, Li padone...
haiti chante avec radio lumiere

79 HCK – M konfyem nan Bondye tout kote mwen ye

1 M konfyem nan Bondye tout kote mwen ye Ni sou latè ni sou lanmè twouble; Nan tout traka nan lavi sa a Papam nan syèl la ape...
haiti chante avec radio lumiere

78 HCK – Mwen li bèl pwomès Bondye

1 Mwen li bèl pwomès Bondye, Nan Pawòl li Wi li kapab fè tout bagay, Nanpwen anyen enposib Pou li, se vre, Si nou konfye nan Pawòl li. Kè Anyen pa ka...
haiti chante avec radio lumiere

77 HCK – Tande mesaj mèvèye

1 Tande mesaj mèvèye, Chante kantik tout kote, Koute pawòl Bondye byen, Jezi va tounen ankò. Kè Tounen ankò, tounen ankò, Jezi va tounen yon jou, Li va vini pou chache nou; Tounen...
haiti chante avec radio lumiere

76 HCK – Petèt se pa sou yon gwo montay

1 Petèt se pa sou yon gwo montay, Ni nan yon peyi byen lwen; Petèt se pa nan yon gran batay, Ou va sèvi avèk mwen; Men si se...
haiti chante avec radio lumiere

75 HCK – Nanm mwen te swaf

1 Nanm mwen te swaf Li pat jwenn satisfaksyon, E plezi lemonn te twonpe nanm mwen, Men yon bon jou, Lèm tap chache soulajman; Jezi te dim: Genyen lavi nan...
haiti chante avec radio lumiere

74 HCK – Lavi sa a tankou yon gran wout

1 Lavi sa a tankou yon gran wout Li genyen yon pòt tou Pòt sa a se pòt delivrans lan Bondye ofri tout moun Anpil moun pase nan pòt...

Peter Val

Haitianview is a website that focuses primarily on spreading the gospel around the world & at the same time bringing people closer to God, our Lord and Savior Jesus-Christ. My goal is to preach the gospel around the world, according to Jesus, the son of God: Go into all the world and preach the gospel to all creation. (Mark 16:15) If you believe that Jesus tell us to go to all corner of the creation, please sing with me.
error: Praise The Lord