35.5 F
East Orange
Wednesday, January 1, 2020
haiti chante avec radio lumiere

83 HCK – Seyè Bondye mwen sezi nan prezans ou

1 Seyè Bondye mwen sezi nan prezans ou Lèm wè monn sa ke men ou te kreye Zetwal yo la, mwen tande loray gronde, Se puisans ou tout...
haiti chante avec radio lumiere

82 HCK – Dye damou syèl la va di li

1 Dye damou! syèl la va di li, Bèl zetwal manifeste li, Dye damou! rejwi, chante nanm mwen Tout koli-n repete glwa li Menm ravi-n chante istwa li, Dye damou!...
haiti chante avec radio lumiere

81 HCK – M pa merite pi piti nan favè li

1 M pa merite pi piti nan favè li Men Kris kite syèl la pou mwen Pawòl la tounen chè, Nan plas mwen li mouri Sou bwa Kalvè abandone. Kè M...
haiti chante avec radio lumiere

80 HCK – Mwen te vin jwenn Jezi byen fatige

1 Mwen te vin jwenn Jezi byen fatige, Jezi ban mwen repo, (bis) Alèkile kè mwen vini byen ge Jezi ban mwen repo. Kè Jezi se sèl Sovèm, li padone...
haiti chante avec radio lumiere

79 HCK – M konfyem nan Dye nenpòt kote mwen ye

1 M konfyem nan Dye nenpòt kote mwen ye, Ni sou latè, ni sou lanmè twouble, Nan tout traka, nan lavi sa a Papam nan syèl la ape...
haiti chante avec radio lumiere

78 HCK – Mwen li bèl pwomès Bondye

1 Mwen li bèl pwomès Bondye Nan Pawòl li Ke li kapap fè tout bagay, «Nan pwen anyen enposib pou mwen», Li di, si nou konfye nan Pawòl mwen. Kè Anyen...
haiti chante avec radio lumiere

77 HCK – Tande mesaj mèvèye

1 Tande mesaj mèvèye, Chante kantik an tou lye, Koute pawòl Bondye byen, Jezi va tounen ankò. Kè Tounen ankò, tounen ankò, Jezi va tounen yon jou, Li va vini pou chache...
haiti chante avec radio lumiere

76 HCK – Petèt se pap sou yon gro montay

1 Petèt se pap sou yon gro montay Ni nan yon peyi byen lwen, Petèt se pa nan yon gran batay Ke ou va sèvi ak mwen Men si...
haiti chante avec radio lumiere

75 HCK – Nanm mwen te swaf

1 Nanm mwen te swaf Li pat jwenn satisfaksyon E plezi lemonn te twonpe nanm mwen, Men yon bon jou Lèm tap chache soulajman, Jezi te di: «Vin jwenn lavi...
haiti chante avec radio lumiere

74 HCK – Nan wout vi sa si okipe

1 Nan wout vi sa si okipe Yon pòt klere nou jwenn Pòt sa se wout sali Bondye Li ofri ban nou sa, Anpil moun gentan antre la, Kite konn...

Latest Songs

14 CSK – Gen kèk moman m konn santim antrave

Kè Jezi! tout tèt bese Jezi! tout jenou flechi Jezi! ala yon non! Depiw sitel Wayòm satan tranble. 1 Gen kèk moman m konn santim antrave Mwen sèlman site Jezi m soulaje Nan...

13 CSK – Delivrans lan pa lòt kote

Kè Delivrans lan pa lòt kote Se sèl nan Bondye, Sèl nan Bondye, sèl nan Bondye Delivrans lan pa lòt kote Se sèl nan Bondye, Se sèl li ki ka...

12 CSK – Sou lakwa ou pat regrèt

1 Sou lakwa ou pat regrèt Bay lavi ou pou mwen Se tou nòmal poum remèt Lavi mwen nan menw Mwen vle yon enstriman nan menw Akòdem jan ou vle Kontwolem,...

Peter Val

error: Praise The Lord