65.6 F
East Orange
Thursday, May 7, 2020

16 GAK – Gen yon non mwen renmen chante

1 Gen yon non mwen renmen chante, Se yon non mwen pap janm bliye, Paske se gras a li m sove, Non sa a se non Jezikri. Kè O wi...

15 GAK – Gen moun ki pral kriye, gen moun ki pral rele

1 Gen moun ki pral kriye, Gen moun ki pral rele Paske konpasyon Bondye pral fini. Twonpèt la pral sone, Sak pou Jezi ap monte, Sak pou satan ap rete...

14 GAK – Seyè Jezi gad jan ou bon, Seyè

1 Seyè Jezi gad jan ou bon, Seyè; Nap fè lwanj pou ou, pou tout sa ou fè. Ou delivre nou nan aksidan yo Nan maladi yo, nan...

13 GAK – Byen pam pa isiba se pasajè mwen ye

1 Byen pam pa isiba Se pasajè mwen ye, Menm si mwen malere Men sa pa fèm anyen; Jezi se trezò, avèk li mwen satisfè Alelouya! M gen yon plas...

12 GAK – Jan peche n yo miltipliye nou mande ou gras Seyè

0
1 Jan peche n yo miltipliye Nou mande ou gras Seyè. Peche kanpe adwat agoch Nou mande ou gras Seyè. Refren Gras! Gras! Padon Seyè! Gras! Gras! Padone nou! Gras! Gras! Pou...

11 GAK – Mape swiv ou o bon Sovè

0
1 Mape swiv ou o! bon Sovè, Nenpòt kote ou prale. Tout kote ou vle kondwi mwen, Pran devan mape mache. Kè Bon Sovè mape swiv ou Ou ki te mouri...

10 GAK – Map vwayaje pou yon bèl site

0
1 Map vwayaje pou yon bèl site Kote tout ri yo se lò; Kote nou prale viv an pè E jwa mwen pap janm fini. Kè Eskew va rankontre mwen...

9 GAK – Yon jou lèzòm ap peye byen chè tout rebelyon

0
1 Yon jou lèzòm ap peye Byen chè tout rebelyon; Yo mache nan lide yo, Yap pratike mechanste. Bondye nan gran amou li, Li mete levanjil Kon yon limyè sou latè, Men...

8 GAK – Men yon bèl pwomès mwen pap janm bliye ou

0
1 Men yon bèl pwomès: Mwen pap janm bliye ou. Anyen pap molestem ni detounen mwen. Menm si tenèb la fè mwen pa wè ditou, Pi devan limyè selès...

7 GAK – Yon zanmi renmenm, yon zanmi rayim

0
1 Yon zanmi renmenm, yon zanmi rayim, Yon zanmi sove mwen. Zanmi sou latè, se lèm gen lajan, Lèm pa gen lajan mwen pa anyen. Kè Jezi sovem, li delivrem, Jezi...

Latest Songs

14 CSK – Gen kèk moman m konn santim antrave

Kè Jezi! tout tèt bese Jezi! tout jenou flechi Jezi! ala yon non! Depiw sitel Wayòm satan tranble. 1 Gen kèk moman m konn santim antrave Mwen sèlman site Jezi m soulaje Nan...

13 CSK – Delivrans lan pa lòt kote

Kè Delivrans lan pa lòt kote Se sèl nan Bondye, Sèl nan Bondye, sèl nan Bondye Delivrans lan pa lòt kote Se sèl nan Bondye, Se sèl li ki ka...

12 CSK – Sou lakwa ou pat regrèt

1 Sou lakwa ou pat regrèt Bay lavi ou pou mwen Se tou nòmal poum remèt Lavi mwen nan menw Mwen vle yon enstriman nan menw Akòdem jan ou vle Kontwolem,...

Peter Val

error: Praise The Lord