76.4 F
East Orange
Friday, July 24, 2020

26 GAK – Mennen mwen o bon Sovè

1 Mennen mwen o bon Sovè! Konduim nan chemen sali. Avèk ou m pa bezwen pè. Nan ou sèl mwen jwenn lavi. Kè Jezi, Jezi, pa kitem, o bon Sovè! Fèm...

25 GAK – Byen pre pa lakay menm siw wèw prèske rive

1 Byen pre pa lakay Menm siw wèw prèske rive Byen pre pa lakay Menm siw wè vil la devan ou Byen pre pa lakay Menm si pwoblèm yo rezoud Byen...

24 GAK – Jezi, Jezi, Jezi ki renmen mwen

1 Jezi, Jezi, Jezi ki renmen mwen Li vin sou latè, li ban mwen lavi Li mouri pou mwen e mwen sove Jezi resisite mò e li te...

23 GAK – Kretyen an nou pale de Jezi

1 Kretyen an nou pale de Jezi Se yon non nou pape janm bliye Se li ki te vin sove lemonn Epi li konn fè anpil mirak. Kè Jezi se...

22 GAK – Jezi sovè mwen, map di ou mèsi

1 Jezi sovè mwen, map di ou mèsi Dèske ou rachtem, ou pat kitem peri Nan pechem yo, mèsi papa Pa kitem tonbe, pa kite ènmi yo Triyonfe sou...

21 GAK – Mwen tande Sovèm kap relem

1 Mwen tande Sovèm kap relem (3 fwa) Li dim pechè, pechè vin swiv mwen. 2 Map swiv li jouk nan jaden an (3 fwa) Mwen vle swiv li,...

20 GAK – Mwen vle chante pou Jezi

1 Mwen vle chante pou Jezi Mwen vle pale de sa Jezi fè pou mwen Mwen pap sispann bali glwa Mwen pap sispann temwaye, Jistan li pran vi mwen. Kè Se...

19 GAK – Te gen yon fanm ki te fè douzan malad

1 Te gen yon fanm ki te fè douzan malad Li tap plede bay san tout lajounen Depi douzan, ni lannwit ni lajounen Malerèz la depanse tout sal...

18 GAK – Mezanmi lè n gade, lemonn dejenere

1 Mezanmi lè n gade, lemonn dejenere Se abominasyon. Abitan ap redi, latè pa vle pwodwi Se abominasyon Malere vin pi pòv, manje ap vin pi chè Se abominasyon Moun ki...

17 GAK – Lèw anba nyaj ak tanpèt yo

1 Lèw anba nyaj ak tanpèt yo, Chan e souri yo ale; Genyen yon moun ki renmen ou Menm lè lannwit la twò long. Gen yonn ankò pou ede...

Latest Songs

14 CSK – Gen kèk moman m konn santim antrave

Kè Jezi! tout tèt bese Jezi! tout jenou flechi Jezi! ala yon non! Depiw sitel Wayòm satan tranble. 1 Gen kèk moman m konn santim antrave Mwen sèlman site Jezi m soulaje Nan...

13 CSK – Delivrans lan pa lòt kote

Kè Delivrans lan pa lòt kote Se sèl nan Bondye, Sèl nan Bondye, sèl nan Bondye Delivrans lan pa lòt kote Se sèl nan Bondye, Se sèl li ki ka...

12 CSK – Sou lakwa ou pat regrèt

1 Sou lakwa ou pat regrèt Bay lavi ou pou mwen Se tou nòmal poum remèt Lavi mwen nan menw Mwen vle yon enstriman nan menw Akòdem jan ou vle Kontwolem,...

Peter Val

error: Praise The Lord