37.1 F
East Orange
Tuesday, November 30, 2021

26 GAK – Mennen mwen o bon Sovè

1 Mennen mwen o bon Sovè! Konduim nan chemen sali. Avèk ou m pa bezwen pè. Nan ou sèl mwen jwenn lavi. Kè Jezi, Jezi, pa kitem, o bon Sovè! Fèm...

25 GAK – Byen pre pa lakay

1 Byen pre pa lakay Menm siw wèw prèske rive Byen pre pa lakay Menm siw wè vil la devan ou Byen pre pa lakay Menm si pwoblèm yo rezoud Byen...

24 GAK – Jezi, Jezi, Jezi ki renmen mwen

1 Jezi, Jezi, Jezi ki renmen mwen Li vin sou latè, li ban mwen lavi Li mouri pou mwen e mwen sove Jezi resisite mò e li te...

23 GAK – Kretyen an nou pale de Jezi

1 Kretyen an nou pale de Jezi Se yon non nou pape janm bliye Se li ki te vin sove lemonn Epi li konn fè anpil mirak. Kè Jezi se...

22 GAK – Jezi Sovè mwen, map di ou mèsi

1 Jezi Sovè mwen, map di ou mèsi Dèske ou rachtem, ou pat kitem peri Nan pechem yo, mèsi papa Pa kitem tonbe, pa kite ènmi yo Triyonfe sou...

21 GAK – Mwen tande Sovèm kap relem

1 Mwen tande Sovèm kap relem (3 fwa) Li dim pechè, pechè vin swiv mwen. 2 Map swiv li jouk nan jaden an (3 fwa) Mwen vle swiv li,...

20 GAK – Mwen vle chante pou Jezi

1 Mwen vle chante pou Jezi Mwen vle pale de sa Jezi fè pou mwen Mwen pap sispann bali glwa Mwen pap sispann temwanye, Jistan li pran vi mwen. Kè Se...

19 GAK – Te gen yon fanm ki te fè douzan malad

1 Te gen yon fanm ki te fè douzan malad Li tap plede bay san tout lajounen Depi douzan, ni lannwit ni lajounen Malerèz la depanse tout sal...

18 GAK – Mezanmi lè n gade, lemonn dejenere

1 Mezanmi lè n gade, lemonn dejenere Se abominasyon. Abitan ap redi, latè pa vle pwodui Se abominasyon Malere vin pi pòv, manje ap vin pi chè Se abominasyon Moun ki...

17 GAK – Lèw anba nyaj ak tanpèt yo

1 Lèw anba nyaj ak tanpèt yo, Chan e souri yo ale; Genyen yon moun ki renmen ou Menm lè lannwit la twò long. Gen youn ankò pou ede...

Peter Val

Haitianview is a website that focuses primarily on spreading the gospel around the world & at the same time bringing people closer to God, our Lord and Savior Jesus-Christ. My goal is to preach the gospel around the world, according to Jesus, the son of God: Go into all the world and preach the gospel to all creation. (Mark 16:15) If you believe that Jesus tell us to go to all corner of the creation, please sing with me.
error: Praise The Lord