28.3 F
East Orange
Wednesday, January 20, 2021

66 EEK – Gen yon bèl jou lè lavim va fini

1 Gen yon bèl jou lè lavim va fini Map vòltije Pou mwen ale nan kay selès la Map vòltije. Kè Map vòltije! ki bèl glwa! map vòltije! Lè mwen mouri,...

65 EEK – Genyen yon bon papa

1 Genyen yon bon papa Ki konnen fè tout mirak; Li konn geri malad Li konn sove nanm yo Li konn chase tristès E li resisite mò Li konn chase peche, O...

64 EEK – Lè ou konte moun ki pou Jezi

1 Lè ou konte moun ki pou Jezi Kontem ladann, Nan moun ki konfye nan pawòl li Kontem ladann. Kè Kontem pami pitit ki pou wa syèl la Kontem tankou sèvitè...

63 EEK – Pouki moun palè kristal sa a

1 Pouki moun palè kristal sa a Se pou mwen ak Jezi Kri Pouki moun fotèy an nò yo? Se pou mwen ak rachte yo. Kè Se yon bèl palè...

62 EEK – Mwen gen yon fèm asirans

1 Mwen gen yon fèm asirans Ke Jezi ap veye mwen patou kote male Amou li si mèvèye, li pap abandone mwen Nan monn pèdi sa-a. Kè Nan yon peyi...

61 EEK – Si ou dekouraje ak fado e krent

1 Si ou dekouraje ak fado e krent San fòs, san espwa Pa menm yon sekou Malgre wap viv sèl E wout tou gen mòn Jezi ap panse, lap panse...

60 EEK – Mwen pap fikse anyen

1 Mwen pap fikse anyen Nan le monn ankò Lèm dòmi se syèl la m reve Mwen genyen pou male nan peyi anwo a Pou mal jwi bonè ki...

59 EEK – Wape mande pouki nou kontan konsa

1 Wape mande pouki nou kontan konsa Nou kontan vre paske nou gen Jezi Kri Se yon zanmi ki pap janm bliye nou Nan la detrès, nan maladi, Nan...

58 EEK – Distans m rive m santim pap ka tounen ankò

1 Distans m rive m santim pap ka tounen ankò Mwen pap tounen, mwen pap tounen Menm si loray, danje menase, frape mwen Ankò mwen di, mwen pap...

57 EEK – An nou travay an nou konbat Jezi Kri a la pòt

1 An nou travay an nou konbat Jezi Kri a la pòt An nou kenbe san relache li pa lwen poul vini A la yon bèl jou...
error: Praise The Lord