35.4 F
East Orange, New Jersey
Saturday, March 24, 2018

47 EEK – Gen kèk fwa moman yo konn trè di pou ou

1 Gen kèk fwa moman yo konn trè di pou ou Ou konn di Bondye bliyew Se pa vre li sonje ou Se eksperyans lap fè avèk ou. Kè Yon...

46 EEK – Lè mwen sèl e dekouraje

1 Lè mwen sèl e dekouraje Lèm pa gen moun pou mwen konfyem Mwen konnen Jezi Li toujou la poul ede mwen Nanm mwen vi-n kal Lesprim vi-n lib,...

45 EEK – Mwen vle rakonte sa Kris fè pou mwen

1 Mwen vle rakonte sa Kris fè pou mwen Depi li te jwenn mwen, afèm tou chanje Nan prizon djab la, Kris banm libète Wi Jezi te delivrem. Kè Jezi...

44 EEK – Ou wè tribilasyonm Seyè Jezi

1 Ou wè tribilasyonm Seyè Jezi Ou konnen mizè mwen Si ou lagem, O ki moun kap konsolem Mwen tankou yon òfelen, O, O Nan yon monn si mechan Ou...

43 EEK – Montay yo pral tranble

1 Montay yo pral tranble Tout ròch yo pral woule Etwal yo pral kouche, lè Jezi va vini Mokè yo pral chache kote pou yo kache Twou yo prale...

42 EEK – Otrefwa m te kouche

1 Otrefwa m te kouche E zyem louvri m tap panse Ak kòmandman Jezi Kri te bay disip li yo Mwen te santi lè sa-a, yon gran transfòmasyon Yon...

41 EEK – Bondye voye pitit li relel Jezi

1 Bondye voye pitit li relel Jezi Ki te vini e padone Li rachte nou, e li mete nou lib Kounyè a la, li ak Papal lape tann...

40 EEK – Gen yon vwa dousman

1 Gen yon vwa dousman Ki relem pandan nwit la Li dim leve men ènmi ou yo deyò a Lèm te louvri jem M wè ènmi yo deyò a Mwen...

39 EEK – Ala yon tan Seyè se tan sila

1 Ala yon tan Seyè se tan sila Kote tout bagay yo vi-n chanje Menm kretyen yo vi-n twouble O Seyè gen anpil moun kap soufri Tanpri Papa, pa...

38 EEK – Nan lavi a nou rankontre anpil pwoblèm

1 Nan lavi a nou rankontre anpil pwoblèm Anpil bagay ki fè nou pèdi tèt nou Pwoblèm a dwat, pwoblèm a goch Soufrans jodi, soufrans demen Nap mande kilè...

Peter Val

Latest Songs

49 EEK – Je tout moun va wè

1 Je tout moun va wè Yo tout pral tande Lavwa sen zanj yo Lè Jezi va tounen Chak jenou va flechi E chak lang konfese, li se seyè Lèl tounen,...

48 EEK – Sipoze Bondye te chache nan syèl

1 Sipoze Bondye te chache nan syèl Li pat ka jwenn pèsonn ki te vle Poul te bay siprèm sakrifis nesesè Li bay vi li pou te sove...

47 EEK – Gen kèk fwa moman yo konn trè di pou ou

1 Gen kèk fwa moman yo konn trè di pou ou Ou konn di Bondye bliyew Se pa vre li sonje ou Se eksperyans lap fè avèk ou. Kè Yon...
error: Praise The Lord