35.4 F
East Orange, New Jersey
Saturday, March 24, 2018

78 CDKK – Mwen te deside

1 Mwen te deside Poum swiv le Senyè, (2 li-n 3 fwa) Mwen pap tounen. (2 fwa) 2 Le monn dèyè dom, La kwa devan jem, (2 1i-n 3 fwa) Mwen...

77 CDKK – Byen lwen lòt bò chemen an

1 Byen lwen lòt bò chemen an, Na gen randevou, Mwen menm avèk ou. Byen lwen lòt bò chemen an Ma kontre nan bèl peyi sa…ak ou.   2 Si ou rive...

76 CDKK – Sa nou bay nan lofrann

1 Sa nou bay nan lofrann Nou bay li pou Jezi, (2 li-n 3 fwa) E Li va ban nou toujou. 2 Pati ki pou Jezi Nan sa Jezi ban...

75 CDKK – Ale, ale, wi, peche-m ale

1 Ale, ale, wi, peche-m ale, Kounyè a mwen lib E kè mwen ap chante: Peche-m nan pi fon lanmè, Jezi te wete-l pou mwen. Mwen va viv etènèlman, Amèn! Peche-m...

74 CDKK – Sali le monn se Jezi

1 Sali le monn se Jezi, Sèlman kwè nan Li. (2 li-n 2 fwa) Li va bay jwa ak la pè, Wete tristès ak peche. Sali le monn se...

73 CDKK – Chak promès nan la Bib se pou mwen

1 Chak promès nan la Bib se pou mwen, Chak chapit, chak vèsè e chak li-n; Tout byenfè Li se lanmou diven, Chak promès nan la Bib se...

72 CDKK – Yon gran jou

1 Yon gran jou! Wi, se te yon gran jou: Lè Jezi antre E wete peche, Se te yon gran jou. (5 li-n 2 fwa)

71 CDKK – Mwen vle swiv Jezi

1 Mwen vle swiv Jezi Tout tan vi sa a. Anyen pa kab nui-m Lè Li kondui mwen. Solèy ou lonbraj, Nenpòt kòman, Mwen vle swiv Jezi Jiska la fen.

70 CDKK – An nou pale de Jezi

1 An nou pale de Jezi, (3 fwa) Bon Sovè nou. (2 li-n 2 fwa) Li se flè lis nan yon vale, Zetwal maten kap briye; Nan di mil...

69 CDKK – Si ou vle jwa

1 Si ou vle jwa, Gran jwa, mèveye jwa, Kite Jezi vi-n nan kè ou. (3 li-n 2 fwa) 2 L-ap efase peche, Lan nwit va vi-n jounen, Li va fè...

Peter Val

Latest Songs

49 EEK – Je tout moun va wè

1 Je tout moun va wè Yo tout pral tande Lavwa sen zanj yo Lè Jezi va tounen Chak jenou va flechi E chak lang konfese, li se seyè Lèl tounen,...

48 EEK – Sipoze Bondye te chache nan syèl

1 Sipoze Bondye te chache nan syèl Li pat ka jwenn pèsonn ki te vle Poul te bay siprèm sakrifis nesesè Li bay vi li pou te sove...

47 EEK – Gen kèk fwa moman yo konn trè di pou ou

1 Gen kèk fwa moman yo konn trè di pou ou Ou konn di Bondye bliyew Se pa vre li sonje ou Se eksperyans lap fè avèk ou. Kè Yon...
error: Praise The Lord