59.1 F
East Orange
Thursday, October 1, 2020

80 CDKK – Li Labib ou, priye chak jou

0
1 Li Labib ou, priye chak jou, Priye chak jou (2 fwa) Li Labib ou, priye chak jou E ou va grandi; Wi ou va grandi, (2 fwa) Li Labib...

79 CDKK – Li la Bib ou, priye chak jou

0
1 Li la Bib ou, priye chak jou, Priye chak jou, (2 fwa) Li la Bib ou, priye chak jou, E ou va grandi; Wi, ou va grandi, (2...

78 CDKK – Mwen te deside

0
1 Mwen te deside Poum swiv Lesenyè, (2 liy, 3 fwa) Mwen pap tounen. (2 fwa) 2 Lemonn dèyè dom, Lakwa devan jem, (2 liy, 3 fwa) Mwen pap tounen. (2...

77 CDKK – Byen lwen lòtbò chemen an

0
1 Byen lwen lòtbò chemen an Na gen randevou, Mwen menm avèk ou. Byen lwen lòtbò chemen an Ma kontre nan bèl peyi sa a ak ou. 2 Si ou rive...

76 CDKK – Sa nou bay nan lofrann

0
1 Sa nou bay nan lofrann Nou bay li pou Jezi, (2 liy, 3 fwa) E li va ban nou toujou. 2 Pati ki pou Jezi Nan sa Jezi ban...

75 CDKK – Ale, ale, wi, pechem ale

0
1 Ale, ale, wi, pechem ale, Kounyè a mwen lib E kè mwen ap chante: Pechem nan pi fon lanmè, Jezi te wetel pou mwen. Mwen va viv etènèlman, Amèn! Pechem...

74 CDKK – Espwa lemonn se Jezi

0
1 Espwa lemonn se Jezi, Sèlman kwè nan li. (2 liy, 2 fwa) Li va bay jwa ak lapè, Wete tristès ak peche. Espwa lemonn se Jezi, Sèlman kwè nan...

73 CDKK – Chak pwomès nan LaBib se pou mwen

0
1 Chak pwomès nan LaBib se pou mwen, Chak chapit, chak vèsè e chak liy; Tout byenfè li se lanmou san fen, Chak pwomès nan LaBib se pou...

72 CDKK – Yon gran jou

0
1 Yon gran jou! Wi, se te yon gran jou: Lè Jezi antre E wete peche, Se te yon gran jou. (5 liy, 2 fwa)

71 CDKK – Mwen vle swiv Jezi

0
1 Mwen vle swiv Jezi Nan tout vi mwen. Anyen pa ka nwim Lè li kondui mwen. Solèy ou lonbraj, Nenpòt kòman, Mwen vle swiv Jezi Jiska lafen.

Latest Songs

14 CSK – Gen kèk moman m konn santim antrave

Kè Jezi! tout tèt bese Jezi! tout jenou flechi Jezi! ala yon non! Depiw sitel Wayòm satan tranble. 1 Gen kèk moman m konn santim antrave Mwen sèlman site Jezi m soulaje Nan...

13 CSK – Delivrans lan pa lòt kote

Kè Delivrans lan pa lòt kote Se sèl nan Bondye, Sèl nan Bondye, sèl nan Bondye Delivrans lan pa lòt kote Se sèl nan Bondye, Se sèl li ki ka...

12 CSK – Sou lakwa ou pat regrèt

1 Sou lakwa ou pat regrèt Bay lavi ou pou mwen Se tou nòmal poum remèt Lavi mwen nan menw Mwen vle yon enstriman nan menw Akòdem jan ou vle Kontwolem,...

Peter Val

error: Praise The Lord