89 ORK – Map sèvi ou paskem renmen ou

0
2367

Le Chrétien En Quête De Réconfort

1

Map sèvi ou paskem renmen ou

Se ou ki banmwen lavi.

Mwen pat anyen avanw te jwenn mwen

Se ou ki banmwen lavi o-o-o

Twa kam fin gaspiye

Nan lemonn, nan fè peche lachè

Ou sovem mwen pral nan syèl

Se sa mwen te bezwen.