85 MJK – Syèl la se la m prale

0
665

1

Syèl la se la m prale

Pou tout letènite.

Se lè sa glwa-l va revele

Lòt bò bèl pòt sa, Jézi kap tann mwen la.

Mwen va rankontre tout kretyen yo,

Tout sa yo ki konn lanyo.

E se la map viv toujou.

Men plis pase sa ma wè Jézi.

Ma rejwi nan prezans Li.

Se pou sa mwen vle ale.

2

Gen la, bèl flèv la vi,

La jwa nan Jézi Kri.

Konbyen mwen ta vle wè ak Li!

Se la limyè-l klere, pou tout letènite.

Se pou sa mwen vle ale.