84 MJK – Amou Bondye gran pase tout

0
1169

1

Amou Bon Dye gran pase tout

Kon amou sous ki sen e pi

Li soti fon nan kè Jézi

E li pap janm fini.

Li va ouvri bèl pòt syèl la

E se sèten map antre

Paske Jézi vèse san Li

Pou sove mwen nan peche.

2

Mwen te kon yon mouton blese

Kon yon zwazo nan pyèj la

Kè-m te brize men Li geri-m

Li plen kè mwen ak la jwa.

3

Lè vwayaj mwen va tèmine

Devan pòt syèl ma rive

Pa lanmou Jézi si presye

Li va di mwen vi-n antre.