83 MJK – Pi fon, pi fon mwen prale

0
1597

1

Pi fon, pi fon mwen prale

Nan lanmou Jézi sove-m,

Map chache konnen pouki

Li te tèlman renmen-m,

Pouki Li lonje men Li

Wete-m nan gran peche,

Li te sove-m, Li te geri-m

Malgre-m te byen egare.

 2

Pi fon, pi fon mwen prale

Nan la soufrans de Jézi,

Map suiv Li nan jaden an

Kote-l te swe san Li,

La Li pran fado doulè,

Peche le monn antye,

O chè Senyè, Senyè ede-m,

Pa kite-m dekouraje.

3

Pi fon, pi fon mwen prale

Nan volonte Jézi-Kri,

Map priye, konnen suiv Li

Pou fè Senyè-m plezi

Mwen vle bese devan Li,

Pwostène nan pye Li,

Kris, fè sa-ou vle,

Kase kè mwen,

Fè-m yon bon veso, tanpri.