82 RNK – Lemonn se pa lakay mwen nan syèl map ale

0
5712

1

Lemonn se pa lakay mwen nan syèl map ale.

Trezò mwen ak kè mwen, anwo yo tout fikse

Mwen tande zanj yo kap rele mwen anlè a

E mwen pakap santim twò alèz isiba.

Refren

Jezi ou konnen se ou sèl zanmi mwen

Si ou pa pranm nan syèl, o seyè sa map fè?

Mwen tande zanj yo kap rele mwen anlè a

E mwen pakap santim twò alèz isiba.

2

Mwen konnen mwen pa diy

Mwen se yon vye pechè

Men mwen gen tout espwa ke Jezi se sovèm

Se Jezi ki te mouri sou yon bwa kalvè

E li te sove nanm mwen pou letènite.

3

Mwen gen kèk byenneme ki devansem deja

Yo nan bra de Jezi e yape tann mwen la

Mwen gen poum rete lite kòm yon bon sòlda

Men Jezi, lè ou relem ma vin jwenn ou avèk jwa.