80 ORK – Lè nou kontre, kite lespriw travay nan nou

0
2174

Le Chrétien En Quête De Réconfort

1

Lè nou kontre, kite lespriw travay nan nou

Lè nou kontre, kite nou glorifye non ou

Konnen byen ke lè nou kòmanse louwe ou

Na beni pasken vini

Na beni pasken vini.