8 GAK – Men yon bèl pwomès

0
2377

1

Men yon bèl pwomès:

Mwen pap janm bliye ou.

Anyen pap molestem ni detounen mwen.

Menm si tenèb la fè mwen pa wè ditou,

Pi devan limyè selès la va klerem.

Mwen pap kite ou ni bliye ou,

Nan men mwen mwen kenbe ou,

Nan bra mwen m antoure ou;

Mwen pap kite ou ni bliye ou,

Mwen se Redanmtè ou, map okipe ou.

2

Map kwè pwomès la:

Mwen pap janm bliye ou.

Annavan map mache ak yon chan jwaye;

Zanmi lemonn bliyem e meprizem tou,

Men Jezi sonje mwen, se sa ki konte.

3

Kan lè a rive pou mwen kite tè sa a,

Ma tande vwa Jezikri Redanmtè mwen:

Ou te kenbe lafwa tout tan ou te laba

Antre isit bon e fidèl sèvitè.

0 0 votes
Song Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments