8 EEK – Yon jou m te pèdi nan chemen an

0
5998

1

Yon jou m te pèdi nan chemen an

Mwen pa te kap konnen ki kotem dwe ale

Men yon nonm te vini pran men mwen

E li te kondwi mwen kote dlo a byen fre.

Jezi se Wa, Jezi se Wa

Jezi se Wa dè Wa

Lap vin chache mwen

Pou male nan syèl la

Jezi se Wa dè Wa.

2

Depi jou menl te poze sou mwen

Lavi mwen te chanje

E nanm mwen te vin lib

Nan kè mwen toujou genyen yon chan

Ki temwaye grandè gran amou li pou mwen.

3

A la yon si gran jou sa va ye, lè Jezi va vini

Pou pran mwen avèk ou

Anpil moun va di, Seyè, Seyè

Men yo pap kap antre nan bèl vil selès la.