8 CBK – Ala bèl bagay

0
2898

1

Ala bèl bagay (3 fwa)

Ala bèl bagay se lè nap mache ak Jezi

Ala bèl bagay (3 fwa)

Ala bèl bagay se lè n kole je sou li

Se bagay moun san lespri

Pap janm konprann

Se bagay ki bay renmen ak kè kontan

Se bagay ki bay lapè pou tout tan.