77 MJK – Zwazo yo nan bèl bwa yo

0
433

1

Zwazo yo nan bèl bwa yo

Ap chante pou Jézi,

Zanj yo ap chante kè sa

Tout la jounen;

Tout flè yo nan jaden an

Rann Li bèl odè,

O – se pou mwen, se pou ou,

Louwe Li tou!