76 MJK – Danièl te konn priye

0
378

1

Danièl te konn priye,

Twa fwa chak jou li priye,

Yon jou yo te jete li

Nan fòs lyon sovaj.

Men li pat janm te pè

Li konfye nan Bon-Dye,

Bon-Dye fèmen bouch lyon,

Pou yo pa kap mòde-l.